Komindebouw.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Opleiding Elektrotechnische installaties (MBO 3)

Opleidingsnummer 23127

 

In deze omschrijving wordt aangegeven wat een elektrotechnische installaties professional moet kennen en kunnen aan het einde van de MBO opleiding. We willen ons hierbij met name richten op de beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken en werkprocessen) e.e.a. gebasseerd op het kwalificatie dossier en zullen minder aandacht hebben voor de generieke onderdelen zoals deze landelijk zijn vastgesteld (Nederlandse taal, rekenen, loopbaan & burgerschap en voor zover niveau 4 betreft Engels).
 

Typering Elektrotechnische installaties  

De (eerste) monteur elektrotechnische installaties is werkzaam in de sector techniek bij een bedrijf dat (mede) elektrotechnische installaties en systemen vervaardigt, aanlegt, repareert, renoveert en/of demonteert en wijzigt. De bedrijven zijn zowel klein als groot van omvang en kunnen zowel regionaal, landelijk als internationaal actief zijn. Het betreft installaties als algemene besturings- en verdeelsystemen, elektrotechnische installaties, gebouwbeheersystemen, datanetwerken, telecominstallaties, elektro- en instrumentatiesystemen, bliksem- en overspanningsbeveiliging, (openbare) verlichting, lichtreclamesystemen, beveiligingssytemen en verkeerssignalering. De (eerste) monteur elektrotechnische installaties wordt op een van de deelgebieden industrie, besturingstechniek, woning en utiliteit en bliksem- en overspanningsbeveiliging, (openbare) verlichting, lichtreclamesystemen, beveiligingsystemen en verkeerssignalering ingezet. Hij werkt bij industriële en niet-industriële bedrijven en bij particulieren. De (eerste) monteur elektrotechnische installaties doet zijn werk op uiteenlopende locaties, bijvoorbeeld woningen, woongebouwen, winkelbedrijven, industriële omgeving, utiliteitsgebouwen (zoals scholen, kantoorgebouwen en ziekenhuizen). Prefabricage-werkzaamheden kunnen ook in een werkplaats op het bedrijf worden verricht. Tijdens zijn werk heeft hij te maken met collega’s en mogelijk met werknemers van andere bedrijven, opdrachtgevers en klanten.
 

Basiswerkzaamheden Elektrotechnische installaties professional:

 • Installeert elektrotechnische installaties 
 • Voorbereiden van elektrotechnische installatiewerkzaamheden 
 • Demonteren en repareren van elektrotechnische componenten en leidingen 
 • Controleren en monteren van componenten in elektrotechnische installaties en systemen 
 • Aanleggen van bekabeling voor elektrotechnische installaties en systemen 
 • Afronden van de elektrotechnische installatiewerkzaamheden 
   

Monteur elektrotechnische installaties (MBO 2)

 • Uitvoeren van en assisteren bij elektrotechnisch installatiewerk 
 • Samenstellen van (eenvoudige) deelproducten voor elektrotechnische systemen 
 • Oriënteren op en assisteren bij de aanleg van elektrotechnische systemen 
 • Assisteren bij het testen van elektrotechnische systemen 
   

Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen (MBO 3)

 • Begeleiden en uitvoeren elektrotechnisch installatiewerk in de industrie
 • Samenstellen, controleren en testen van (complexe) (deel)producten voor industriële systemen 
 • Bepalen van positie en route van componenten en bekabeling voor elektrotechnische industriële systemen
 • Inschakelen en testen van elektrotechnische industriële systemen
 • Begeleiden en coachen van monteur(s) en bewaken van de planning 
   

Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit (MBO 3)

 • Begeleiden en uitvoeren van elektrotechnisch installatiewerk in woning en utiliteit 
 • Samenstellen, controleren en testen van (complexe) (deel-)producten voor woning en utiliteit 
 • Bepalen van de positie en route van componenten, kabels en leidingen in woning en utiliteit, tekeningen lezen en reviseren van gegevens 
 • Inschakelen en testen van elektrotechnische systemen in woning en utiliteit 
 • Begeleiden en coachen van monteur(s) en bewaken van de planning

De (eerste) monteur elektrotechnische installaties beschikt over een goed abstract voorstellingsvermogen en een verantwoordelijkheidsgevoel horend bij het (veilig) werken in de elektrotechniek. Hij werkt goed samen en streeft een goede kwaliteit van zijn eigen werk na. Hij handelt adequaat bij werkopdrachten die onvolledig zijn of uitgaan van onjuiste veronderstellingen. Hij is onder alle omstandigheden bedacht op het voorkomen van onveilige (elektrotechnische) situaties, ook onder druk. Hij werkt bedreven, snel en nauwkeurig. Hij werkt uit zichzelf volgens de voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en vakinhoudelijke voorschriften volgens geldende wetgeving. Hij heeft een klantvriendelijke houding.

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • Heeft basiskennis ten behoeve van het juist positioneren van componenten en kabels/leidingen voor elektrotechnische installaties 
 • Heeft basiskennis van de functie en de werking van standaard elektrotechnische onderdelen 
 • Heeft kennis van de opbouw en de werking van standaard elektrotechnische deelproducten en installaties 
 • Heeft kennis van elektrotechnisch vakjargon - basiskennis elektrotechniek (natuurkundige principes, zoals Ohm, Kirchhoff en Faraday) 
 • Heeft kennis van gangbare omgevingsfactoren die de werking van elektrotechnische installaties beïnvloeden 
 • Heeft basiskennis van het Bouwbesluit 2012 en brandveilig gebruik gebouwen in het bijzonder 
 • Heeft basiskennis van materialen en middelen voor het installeren van elektrotechnische installaties
 • Heeft kennis van montagetechnieken voor elektrotechnische onderdelen, bedrading, leidingen en bekabeling 
 • Heeft kennis van NEN 1010 behorend bij aanleg, assemblage en montage van de elektrotechnische installatie (opm: besteed aandacht hoe de NEN 1010 toe te passen en houd normwijzigingen bij)
 • Begrijpt gesproken Nederlands in elektrotechnisch vakjargon. 
 • Heeft goed ontwikkeld technisch visueel vermogen 
 • Heeft ruimtelijk inzicht ten behoeve van het positioneren van componenten en kabels/leidingen voor elektrotechnische installaties 
 • Kan eenvoudige Nederlandse instructies en technische handleidingen lezen 
 • Kan elektrotechnische tekeningen en schema's lezen en juist interpreteren 
 • Heeft kennis van geldende bedrijfsregels en instructies 
 • Heeft kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen 
 • Heeft kennis van relevante arbo-, veiligheids-, milieu- en bedrijfsvoorschriften 
 • Heeft kennis van veilig werken in de elektrotechniek (NEN 3140) 
 • Kan technieken voor het assembleren en monteren van elektrotechnische deelproducten toepassen 
 • Kan technieken voor het bewerken van elektrotechnische bedrading en bekabeling toepassen 
 • Kan technieken van elektrotechnische onderdelen, bedrading en bekabeling monteren 
 • Kan technieken voor het testen van elektrotechnische installaties toepassen 
   

Voor Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen geldt aanvullend:

 • Heeft basiskennisvan elektrisch schakelen/besturen 
 • Heeft basiskennis ten aanzien van instrumentatieschema's 
 • Heeft basiskennis van de opbouw en werking van besturingssystemen 
 • Heeft kennis van IEC-NEN-EN 60204-1 en hoe te interpreteren (machinerichtlijn) 
 • Heeft kennis van IEC-NEN-EN 61439-1 en hoe te interpreteren (laagspanningsnorm) 
 • Heeft basiskennis verbindingstechnieken 
 • Kan aanpassingen doen op elektrotechnische, industriële tekeningen en schema's en kan revisietekeningen maken 
 • Kan montagetechnieken voor plc's en netwerken toepassen 
 • Kan technieken voor het bewerken van elektrotechnische bedrading en bekabeling in de industrie voor zowel de besturingsonderdelen en de meetinstrumentatie toepassen
   

Voor Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit geldt aanvullend:

 • Heeft basiskennis ten aanzien van energiemanagement 
 • Heeft kennis van materialen en middelen voor het installeren van elektrotechnische installaties in woning en utiliteit (NEN-EN 50090, NEN-EN 50173) 
 • Heeft kennis van materialen en middelen voor het testen van elektrotechnische installaties in woning en utiliteit 
 • Heeft kennis van toekomstige technieken warmtekrachtopwekking, warmtepomp, zonnecollector en -panelen en toepassen van windenergie 
 • Kan elektrotechnische onderdelen in woning- en utiliteitinstallaties monteren 
 • Kan aanpassingen doen op elektrotechnische woningen utiliteittekeningen en schema's en kan een revisietekening maken

 

 

 

Bron: Kwalificatiedossier MBO, Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, crebo 23127 (01-08-2015)
Bron: YouTube Kenteq beroepen