Komindebouw.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Opleiding Mechatronica (MBO 3)

Opleidingsnummer 23130

 

In deze omschrijving wordt aangegeven wat een Mechatronica professional moet kennen en kunnen aan het einde van de MBO opleiding. We willen ons hierbij met name richten op de beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken en werkprocessen) e.e.a. gebasseerd op het kwalificatie dossier en zullen minder aandacht hebben voor de generieke onderdelen zoals deze landelijk zijn vastgesteld (Nederlandse taal, rekenen, loopbaan & burgerschap en voor zover niveau 4 betreft Engels).
 

Typering Mechatronica

In mechatronische- en elektrotechnische bedrijven worden apparaten, machines of onderdelen van machines vervaardigd. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt voor het uitvoeren van fysische-, bewegings-, thermische- en beheersingsprocessen. Het beheersingsproces betreft de aansturing van het fysische proces. Te denken valt aan liften, allerlei plaatsings- en sorteermachines (pick and place), vul- en verpakkingsmachines, lasrobots, volautomatische melkmachines en kopieermachines. De machines werken vaak met hoge nauwkeurigheid en grote snelheden. De werkzaamheden worden meestal binnen het bedrijf uitgevoerd in een werkplaats of op een aparte assemblageof montage-afdeling en soms in geconditioneerde ruimten (zoals een zogenoemde clean room). Eindmontage, installatie, onderhoud- en testwerkzaamheden kunnen ook op locatie bij een klant plaatsvinden. Daarnaast komt het voor dat machines of installaties geheel op locatie worden samengebouwd dan wel afgebouwd. De monteur is hoofdzakelijk werkzaam bij middelgrote en grotere bedrijven die behoren tot de sector machineindustrie en apparatenbouw. Het gaat zowel om toeleverende bedrijven die halffabricaten aanleveren als om bedrijven die een compleet eindproduct vervaardigen.
 

Basiswerkzaamheden Mechatronica

 • Maakt elektrotechnische- en mechatronische producten 
 • Bereidt het maken van elektrotechnische- en mechatronische producten voor 
 • Stelt elektrotechnische- en mechatronische producten samen 
 • Stelt elektrotechnische- en mechatronische producten in en test ze 
 • Rondt het maken van elektrotechnische- en mechatronische producten af 
   

Monteur elektrotechnische systemen (MBO 2)

 • Installeert en test elektrotechnische producten en systemen 
 • Bereidt installeren en testen van elektrotechnische producten en systemen voor 
 • Plaatst en installeert elektrotechnische producten en systemen 
 • Rondt installatiewerkzaamheden af
   

Monteur mechatronica (MBO 2)

 • Bouwt montageondergrond 
 • Bereidt het opbouwen van de montageondergrond voor 
 • Bouwt de montageondergrond op 
 • Rondt het opbouwen van de montageondergrond af
 • Voert mechatronisch onderhoud uit 
 • Bereidt mechatronisch onderhoud voor 
 • Voert onderhoud uit 
 • Rondt onderhoudswerkzaamheden af 
   

Eerste monteur elektrotechnische systemen (MBO 3)

 • Installeert en test elektrotechnische producten en systemen 
 • Bereidt installeren en testen van elektrotechnische producten en systemen voor 
 • Plaatst en installeert elektrotechnische producten en systemen 
 • Sluit onderdelen aan 
 • Regelt elektrotechnische producten en systemen in en stelt ze af 
 • Test elektrotechnische producten en systemen 
 • Rondt installeren en testen van elektrotechnische producten en systemen af
 • Begeleidt werkzaamheden 
 • Voert overleg over uit te voeren werkzaamheden 
 • Plant en organiseert de uitvoering van de werkzaamheden 
 • Begeleidt de voortgang van het werk 
   

Eerste monteur mechatronica (MBO 3)

 • Installeert en test mechatronische producten 
 • Bereidt installeren en testen van mechatronische producten voor 
 • Bouwt montage-ondergronden op 
 • Plaatst elektrotechnische- en werktuigbouwkundige onderdelen 
 • Sluit onderdelen aan 
 • Installeert mechatronische producten 
 • Regelt mechatronische producten in en stelt ze af 
 • Test mechatronische producten 
 • Assisteert bij het testen van nieuwe producten 
 • Rondt installeren en testen van mechatronische producten af 
 • Onderhoudt mechatronische producten 
 • Lokaliseert storingen 
 • Voert onderhoud en modificaties uit 
 • Rondt onderhoud van mechatronische producten af 
 • Begeleidt werkzaamheden 
 • Voert overleg over uit te voeren werkzaamheden 
 • Plant en organiseert de uitvoering van de werkzaamheden 
 • Begeleidt de voortgang van het werk

 

De monteur vervaardigt nauwkeurig, voorzichtig en zorgvuldig producten en systemen. Door zijn kwaliteitsbewustheid zorgt hij er voor dat deze voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Hij handelt adequaat op onvolkomenheden of onjuiste veronderstellingen van een werkopdracht. Hij werkt zelfstandig volgens de voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Hij werkt sociaal en communicatief vaardig samen met collega's. Hij heeft een actieve lerende instelling. Hij verdiept zich in nieuwe technologieën, producten en systemen. Zo nodig volgt hij daarvoor trainingen. Hij is zich bij de uitvoering van zijn werkzaamheden bewust met welk systeem hij bezig is en wat de gevolgen van zijn werkzaamheden kunnen zijn als hij geen kwaliteit levert. Hij is zich ook bewust van de kosten van de werkzaamheden en werkt op efficiënte wijze. Hij signaleert problemen, vraagt zo nodig ondersteuning van een collega of leidinggevende maar blijft zich daarbij verantwoordelijk voelen voor het oplossen van de problemen.

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • heeft basiskennis van besturingstechniek 
 • heeft basiskennis van bewerkings-, montage- en bedradingtechnieken voor het monteren van onderdelen 
 • heeft basiskennis van de bij het vervaardigen van onderdelen en producten benodigde materialen en middelen 
 • heeft basiskennis van elektrische componenten 
 • heeft basiskennis van handgereedschappen 
 • heeft basiskennis van meet- en testapparatuur 
 • heeft basiskennis van de opbouw en de werking van het elektrotechnische of mechatronische producten 
 • heeft basiskennis van persoonlijke beschermingsmiddelen 
 • heeft basiskennis van pneumatiek en hydrauliek 
 • heeft basiskennis van testtechnieken 
 • heeft basiskennis van vaktermen binnen de branche 
 • heeft basiskennis van de wijze en de volgorde van het instellen van elektrotechnische producten 
 • kan meet- en testapparatuur hanteren 
 • kan metaal bewerken door bijvoorbeeld boren, buigen, zagen en lassen 
 • kan technische tekeningen en schema's lezen 
 • kan werken met elektrotechniek 
   

Voor Monteur elektrotechnische systemen geldt aanvullend:

 • heeft basiskennis van verschillende koppelingen en verbindingen 
   

Voor Monteur mechatronica geldt aanvullend:

 • heeft basiskennis van mechatronische producten en installaties 
 • heeft basiskennis van verbindingstechnieken 
   

Voor Eerste monteur elektrotechnische systemen geldt aanvullend:

 • heeft kennis van aandrijftechniek 
 • heeft kennis van bewerking, montage, bedraden van te monteren van onderdelen 
 • heeft kennis van elektrische componenten 
 • heeft kennis van elektrotechnische producten 
 • heeft kennis van frequentieregelaars 
 • heeft kennis van kwaliteitssystemen en kwaliteitseisen van het bedrijf 
 • heeft kennis van mechatronische producten en installaties 
 • heeft kennis van meet- en testapparatuur 
 • heeft kennis van PLC's 
 • heeft kennis van wijze en volgorde van instellen van elektrotechnische producten 
 • kan bedrading van kasten inrichten 
 • kan software parametreren en configureren 
 • kan technische tekeningen en schema's uitleggen 
   

Voor Eerste monteur mechatronica geldt aanvullend:

 • heeft kennis van aandrijftechniek 
 • heeft kennis van bedraden, bekabelen en aansluiten 
 • heeft kennis van elektrische componenten 
 • heeft kennis van frequentieregelaars 
 • heeft kennis van kwaliteitssystemen en kwaliteitseisen van het bedrijf 
 • heeft kennis van mechanische overbrengingen 
 • heeft kennis van mechatronische producten en installaties 
 • heeft kennis van meet- en testapparatuur 
 • heeft kennis van montagetechnieken 
 • heeft kennis van PLC's 
 • kan technische tekeningen en schema's uitleggen

 

 

 

Bron: Kwalificatiedossier MBO, Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, crebo 23130 (01-08-2015)
Bron: YouTube Kenteq 

Kenmerken opleiding

Niveau MBO-3
Type Basisberoepsopleiding
Duur 3 jaar
Functie Eerste monteur elektrotechnische systemen , Eerste monteur mechatronica , Monteur elektrotechnische systemen , Monteur mechatronica

aanmelden ondernemer Komindebouw.nl