Komindebouw.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Opleiding Schilderen (MBO 3)

Opleidingsnummer 23024

 

In deze omschrijving wordt aangegeven wat een beroepsprofessional Schilderen moet kennen en kunnen aan het einde van de MBO opleiding. We willen ons hierbij met name richten op de beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken en werkprocessen) e.e.a. gebasseerd op het kwalificatie dossier en zullen minder aandacht hebben voor de generieke onderdelen zoals deze landelijk zijn vastgesteld (Nederlandse taal, rekenen, loopbaan & burgerschap en voor zover niveau 4 betreft Engels).
 

Typering Schilderen

De (gezel) schilder is veelal in loondienst werkzaam, of werkt als zelfstandige, in de schilders- en onderhoudsbranche. Hij voert zijn werkzaamheden uit voor diverse opdrachtgevers binnen de woningbouw en de utiliteitsbouw, zoals woningen, kantoorpanden en ziekenhuizen. Dit kan zowel onderhoud als nieuwbouw zijn. Verder werkt hij soms ook op de werkplaats. Hij voert zijn werkzaamheden zowel binnen als buiten uit en heeft ook te maken met werken op hoogte. Hij voert zijn werk uit op allerlei ondergronden (bijvoorbeeld hout, steen en metaal). Hij werkt zowel in teamverband als individueel. Hij heeft te maken met o.a. zijn leidinggevende en collega’s en afhankelijk van de opdracht soms ook met de opdrachtgever, onderaannemers/medewerkers uit andere disciplines (bijvoorbeeld timmerlieden, elektriciens, stoffeerders) en andere betrokkenen zoals bewoners.
 

Basiswerkzaamheden Schilderen

 • Voert schilderwerk uit 
 • Bereidt schilderwerk voor 
 • Bereidt ondergronden voor 
 • Brengt verfsysteem aan 
 • Plaatst beglazingssysteem 
 • Brengt wandbekleding aan
 • Voert opruimwerkzaamheden uit 
 • Levert schilderwerk op 
   

Schilder (MBO 2)

 • Geen extra kerntaken en werkprocessen 
   

Gezel schilder (MBO 3)

 • Voert herstelwerkzaamheden uit 
 • Voert houtrotreparaties uit 
 • Voert deelvervanging uit 
 • Voert praktische projectleiding uit 
 • Bereidt project voor 
 • Stuurt medewerker(s) aan 
 • Begeleidt leerlingen/nieuwe medewerkers 
 • Bewaakt kwaliteit en voortgang project 
 • Levert project op

De (gezel) schilder is klantgericht. Hij vertegenwoordigt zijn bedrijf op goede wijze. Hij past goede omgangsvormen toe en kan zich verplaatsen in de wensen van de opdrachtgever en hier rekening mee houden binnen zijn eigen werkzaamheden. Als onderdeel van een team kan hij goed samenwerken. De (gezel) schilder is daarnaast kwaliteit-, resultaat- en oplossingsgericht. Hij richt zich op het behalen van de afgesproken kwaliteit. Hij is in staat om flexibel om te gaan met de verschillende omstandigheden waarin hij werkt en waarmee hij wordt geconfronteerd. Verder kan hij problemen oplossingsgericht aanpakken. Hij staat open voor nieuwe ontwikkelingen in zijn vakgebied en past deze toe. De (gezel) schilder is zich tot slot bewust van de voorgeschreven Arbo-, milieu- en veiligheidsvoorschriften.
 

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • bezit basiskennis van kleurgebruik 
 • bezit basiskennis van meet- en beoordelingsmethoden 
 • bezit kennis van beschermings- en afwerkingstechnieken 
 • bezit kennis van de eigenschappen van houten, stenen, metalen en kunststof ondergronden 
 • bezit kennis van gangbare beglazingssystemen 
 • bezit kennis van gangbare decoratieve technieken 
 • bezit kennis van gangbare wandbekledingsmethoden 
 • bezit kennis van het uitvoeren van reparaties aan ondergronden 
 • bezit kennis van het voorbehandelen van ondergronden 
 • bezit kennis van klimmaterialen 
 • bezit kennis van materialen, gereedschappen en apparatuur 
 • bezit kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen 
 • bezit kennis van richtlijnen rond Arbo, milieu en veiligheid 
 • bezit kennis van vakterminologie rond schilderwerkzaamheden 
 • kan relevante projectinformatie, productinformatie en normen en richtlijnen lezen en interpreteren
   

Voor Schilder geldt aanvullend:

 • N.v.t.
   

 Voor Gezel schilder geldt aanvullend:

 • bezit basiskennis van resultaatgericht samenwerken (RGS) 
 • bezit brede kennis van diverse beschermings- en afwerkingstechnieken 
 • bezit kennis van diverse meet- en beoordelingsmethoden 
 • bezit kennis van kleurgebruik 
 • bezit kennis van verschillende soorten decoratieve technieken 
 • kan relevante gegevens uit bestek, projectinformatie, productinformatie en normen en richtlijnen lezen en interpreteren 
 • bezit kennis van diverse soorten beglazingssystemen 
 • bezit kennis van diverse soorten wandbekledingssystemen

 

Bron: Kwalificatiedossier MBO, Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, crebo 23024 (01-08-2015)
Bron: YouTube Schilder^Scool

Kenmerken opleiding

Niveau MBO-3
Type Basisberoepsopleiding
Duur 3 jaar
Functie Gezel schilder , Schilder

aanmelden ondernemer Komindebouw.nl