Komindebouw.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Opleiding Werkvoorbereiden / uitvoeren (MBO 4)

Opleidingsnummer 23058

 

In deze omschrijving wordt aangegeven wat een Werkvoorbereider / uitvoerder moet kennen en kunnen aan het einde van de MBO opleiding. We willen ons hierbij met name richten op de beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken en werkprocessen) e.e.a. gebasseerd op het kwalificatie dossier en zullen minder aandacht hebben voor de generieke onderdelen zoals deze landelijk zijn vastgesteld (Nederlandse taal, rekenen, loopbaan & burgerschap en voor zover niveau 4 betreft Engels).
 

Typering Werkvoorbereiden / uitvoeren

De werkvoorbereider/uitvoerder verricht zijn werkzaamheden in de sectoren techniek of bouw/infra/gespecialiseerde aannemerij. Hij werkt veelal voor productie-, aannemings- of installatiebedrijven. De werkzaamheden worden op kantoor, in een bouwkeet maar ook in een productieruimte of op een bouwplaats uitgevoerd. Hij werkt vaak vanuit een vaste locatie of reist van werklocatie naar werklocatie.
 

Basiswerkzaamheden Werkvoorbereiden / uitvoeren (MBO 4)

 • Bereidt het werk/project voor 
 • Verzamelt projectinformatie 
 • Stelt uitvoeringsinformatie samen en draagt over 
 • Organiseert de materialen en middelen 
   

Werkvoorbereider installaties (MBO 4)

 • Calculeert en stelt offertes op 
 • Verzamelt en deelt technische informatie 
 • Maakt calculaties 
 • Stelt offertes op 
 • Maakt nacalculaties 
 • Begeleidt het installatieproject 
 • Neemt deel aan werkoverleg 
 • Ondersteunt projectleider 
 • Stemt af met andere disciplines 
 • Administreert en archiveert gegevens 
   

Werkvoorbereider fabricage (MBO 4)

 • Calculeert en stelt offertes op 
 • Verzamelt en deelt technische informatie 
 • Maakt calculaties 
 • Stelt offertes op 
 • Maakt nacalculaties 
 • Begeleidt het productieproces 
 • Neemt deel aan werkoverleg 
 • Ondersteunt projectleider 
 • Stemt af met andere disciplines 
 • Optimaliseert het productieproces 
 • Administreert en archiveert productiegegevens 
   

Werkvoorbereider gespecialiseerde aannemerij (MBO 4)

 • Calculeert en stelt offertes op 
 • Calculeert werkzaamheden 
 • Stelt offertes op 
 • Maakt nacalculaties 
 • Bewaakt uitvoering 
 • Bewaakt begroting 
 • Bewaakt en controleert voortgang 
 • Bewaakt en controleert kwaliteit 
   

Uitvoerder bouw/infra (MBO 4)

 • Realiseert de werkzaamheden 
 • Organiseert en coördineert de uitvoering 
 • Voert KAM- en veiligheidsbeleid uit 
 • Stuurt personeel aan 
 • Bewaakt de werkzaamheden 
 • Bewaakt begroting 
 • Bewaakt en controleert de voortgang 
 • Bewaakt en controleert de kwaliteit 
   

Uitvoerder gespecialiseerde aannemerij (MBO 4)

 • Leidt de uitvoering van de werkzaamheden 
 • Organiseert en coördineert de uitvoering 
 • Voert KAM- en veiligheidsbeleid uit 
 • Stuurt personeel aan
 • Verricht administratieve werkzaamheden 
 • Bewaakt werkzaamheden 
 • Bewaakt begroting 
 • Bewaakt en controleert de voortgang 
 • Bewaakt en controleert de kwaliteit
   

Uitvoerder hijswerk (MBO 4)

 • Calculeert en stelt offertes op 
 • Calculeert werkzaamheden 
 • Stelt offertes op 
 • Verzorgt de projectleiding 
 • Organiseert en coördineert uitvoering hijswerk 
 • Bewaakt het hijswerk 
 • Stuurt personeel aan
 • Rondt hijswerk af 
 • Onderhoudt relatie met de klant 
 • Voert projectadministratie
   
Voor een optimale taakuitvoering is het noodzakelijk dat de werkvoorbereider/uitvoerder een professionele beroepshouding heeft die gekenmerkt wordt door zelfstandigheid, een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en beslissingen durven nemen. Hij kan goed analyseren en werkt nauwkeurig. Door zijn kennis en ervaring met de beroepspraktijk kan hij op verschillende niveaus communiceren en organiseren. Hij is klantgericht, kosten- en kwaliteitsbewust.

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • bezit brede en specialistische kennis van beperkingen en mogelijkheden van uitvoeringstechnieken 
 • bezit brede en specialistische kennis van de afhankelijkheid en volgordelijkheid van uitvoeringsprocessen en -technieken 
 • bezit brede en specialistische kennis van de branche en producten en diensten van de organisatie(bedrijf) 
 • bezit brede en specialistische kennis van factoren die de kosten van technische producten bepalen 
 • bezit brede en specialistische kennis van het kwaliteitssysteem en de kwaliteitseisen van het eigen bedrijf 
 • bezit brede en specialistische kennis van materialen en producten 
 • bezit brede en specialistische kennis van planningssystematiek 
 • bezit brede en specialistische kennis van relevante NEN-/ISO-normen 
 • bezit brede en specialistische kennis van vakjargon binnen de branche 
 • bezit brede en specialistische kennis van vakspecifieke procedures en regelgeving 
 • kan algemene, voorgeschreven of bedrijfseigen registratie- en rapportageformats toepassen 
 • kan eenvoudige ontwerpberekeningen uitvoeren 
 • kan geautomatiseerde systemen hanteren voor projectbegeleiding 
 • kan kostenanalyses maken en posten indelen 
 • kan relevante wettelijke regels, bedrijfsprocedures en voorschriften toepassen met betrekking tot veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit 
 • kan risicoanalyses maken 
 • kan technische informatie en tekeningen lezen, interpreteren, gebruiken en toepassen 
 • kan vaardig omgaan met planningen 
 • kan werken met (digitale) informatie-/verwerkingssystemen 
 • kan werken met registratienormen en –systemen
   

Voor Werkvoorbereider installaties geldt aanvullend:

 • bezit kennis van bouwkundige constructies relevant voor de installatietechniek 
 • kan contracten/bestek van het werk hanteren 
 • kan werken met een CAD-systeem (basisvaardigheden)
   

Voor Werkvoorbereider fabricage geldt aanvullend:

 • kan contracten/bestek van het werk hanteren
 • kan werken met een CAD-systeem (basisvaardigheden)
   

Voor Werkvoorbereider gespecialiseerde aannemerij geldt aanvullend:

 • bezit brede en specialistische kennis van de logistiek in de gespecialiseerde aannemerij (GA) 
 • bezit brede en specialistische kennis van maatvoering 
 • bezit kennis van contractvormen 
 • bezit kennis van verwante vakgebieden 
 • kan de opdrachtgever adviseren over materiaaltoepassingen en uitvoeringsmogelijkheden 
 • kan een project-/procesanalyse maken 
 • kan werken met een CAD-systeem (basisvaardigheden)
   

Voor Uitvoerder bouw/infra geldt aanvullend:

 • bezit brede en specialistische kennis van contractvormen in de bouw of infra 
 • bezit brede en specialistische kennis van de Stabu-bestek of RAW-bestek systematiek 
 • bezit brede en specialistische kennis van de logistiek in de bouw of infra 
 • bezit brede en specialistische kennis van maatvoering 
 • bezit brede en specialistische kennis van realisatie van bouw- of infrawerken 
 • bezit brede en specialistische kennis van samenwerking en processen in de bouw- of infraketen en interdisciplinaire samenwerking 
 • bezit brede en specialistische kennis van topografische registratie systemen (infra) 
 • bezit kennis van verwante vakgebieden 
 • kan een V&G-plan toepassen 
 • kan werken met een CAD-systeem (basisvaardigheden) 
 • kan werken met een documentensysteem en het beheren 
 • kan werken met het Bouw Informatie Model (BIM)
   

Voor Uitvoerder gespecialiseerde aannemerij geldt aanvullend:

 • bezit brede en specialistische kennis van de logistiek in de gespecialiseerde aannemerij (GA) 
 • bezit brede en specialistische kennis van maatvoering 
 • bezit kennis van verwante vakgebieden 
 • kan een project-/procesanalyse maken 
 • kan een V&G-plan toepassen
   

Voor Uitvoerder hijswerk geldt aanvullend:

 • bezit brede en specialistische kennis van arbo- en warenwetgeving ten aanzien van hijskranen en hijsgereedschappen 
 • bezit brede en specialistische kennis van controle, inspectie en keuringen 
 • bezit brede en specialistische kennis van relevante voorschriften en de Machinerichtlijn 
 • kan de benodigde vergunningen voor hijswerkzaamheden en transport aanvragen 
 • kan de kraanopstelling bepalen 
 • kan een stroppenplan opstellen 
 • kan een TRA (Taak Risico Analyse) opstellen 
 • kan een transportplan opstellen 
 • kan een V&G-plan opstellen en toepassen 
 • kan het hijsplan opstellen 
 • kan de kraancapaciteit en de stempeldruk berekenen
   

Alle functies binnen de opleiding Werkvoorbereiden / uitvoeren zijn:

 • Basiswerkzaamheden Werkvoorbereiden / uitvoeren (MBO 4)
 • Werkvoorbereider installaties (MBO 4)
 • Werkvoorbereider fabricage (MBO 4)
 • Werkvoorbereider gespecialiseerde aannemerij (MBO 4)
 • Uitvoerder bouw / infra (MBO 4)
 • Uitvoerder gespecialiseerde aannemerij (MBO 4)
 • Uitvoerder hijswerk 

 

Bron: Kwalificatiedossier MBO Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, crebo 23058
Bron: YouTube OBD Opleidingen