Komindebouw.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Omgevingsdienst noordzeekanaalgebied

Bedrijfsprofiel

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG) werkt in opdracht van acht gemeenten en drie provincies. We zijn een gezaghebbende dienst die inspeelt op de opgaven en behoeften van de samenleving, het bedrijfsleven en de politiek, hier en nu. We werken efficiënt en in goede afstemming samen met onze opdrachtgevers en partners.

Wij verstrekken omgevingsvergunningen en zien erop toe dat bedrijven voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu(veiligheid), bouwveiligheid, infrastructuur en bodem. Indien nodig treden wij handhavend op en werken daarbij samen met ketenpartners waaronder de veiligheidsregio's. Ook in onze adviserende rol zetten wij onze deskundigheid actief in, bijvoorbeeld op het gebied van externe en constructieve veiligheid, luchtkwaliteit, geluidsbelasting en duurzaamheid.

Onze uitdaging is het waarborgen van een veilig en leefbaar Noordzeekanaalgebied, met oog voor de gewenste ontwikkeling van (complexe) bedrijvigheid en toenemend ruimtegebruik. Wat daar voor nodig is: het ontzorgen van de betrokken provincies en gemeenten. De uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht laten zij in vol vertrouwen over aan de Omgevingsdienst NZKG.

Wij leveren onze diensten op tijd. Wij hebben de vereiste expertise en we hanteren uniforme, heldere en professionele standaarden. Streng waar het moet, begripvol waar het kan. We zijn aanspreekbaar en benaderbaar. We werken in een maatschappelijk en politiek-bestuurlijke context, met oog voor en verstand van de economische en ruimtelijke opgaven in het gebied.

Vestigingen

  • Huidige vestiging
  • Hoofdvestiging
  • Vestiging
Kaart wordt geladen...

Contactgegevens

Ebbehout 31
1507 EA Zaandam
 
088 5670200
www.odnzkg.nl
Sollicitatie@odnzkg.nl