Komindebouw.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland

Bedrijfsprofiel

De Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland - SCEZ - is provinciaal aanspreekpunt en kenniscentrum voor het erfgoed in Zeeland. In dialoog met de maatschappij beschermen en benutten wij erfgoed en maken wij erfgoed beleefbaar.

Onder het motto ‘Schakelen’ speelt de SCEZ in op de veranderingen in de samenleving. Naar gelang de situatie daarom vraagt, wisselen we van versnelling. Daarnaast zorgen wij voor verbindende schakels en maken we koppelingen met de (cultuur)beleidsdoelstellingen van de Provincie. Samen met andere partners en samen met de Zeeuwen werken wij aan de maatschappelijk opgaven van Zeeland van de komende jaren.

Bij de sector Erfgoed en Ruimte houden 16 medewerkers zich ontwikkelingsgericht bezig met kennisopbouw, informatieverschaffing, advisering en projectontwikkeling op het terrein van archeologie, cultuurhistorie en monumenten.

Ook de Monumentenwacht valt onder deze sector. Een team van monumentenwachters inspecteert monumentenpanden met als doel het verval van cultuurhistorische gebouwen te voorkomen. Zij treffen of bevorderen preventieve onderhoudsmaatregelen. Daarnaast voeren zij inspecties op maat uit zoals aankoopinspecties en quickscans. Ook stellen zij gebrekenrapportages, onderhoudsplannen en kostenramingen op. Zij beoordelen en adviseren over programma’s van eisen, werkomschrijvingen, veiligheidsplannen en offertes. De Monumentenwacht heeft ruim 750 abonnees met in totaal ruim 1.000 monumenten om te inspecteren. Duurzaamheid, ict en arbo zijn de komende jaren speerpunten.

Vestigingen

  • Huidige vestiging
  • Hoofdvestiging
  • Vestiging
Kaart wordt geladen...

Contactgegevens

Looierssingel 2
4331 NK Middelburg
 
0118-670870
www.scez.nl
info@scez.nl
Twitter