Komindebouw.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Kostendeskundige

 

Functieomschrijving

In deze omschrijving wordt aangegeven wat het beroep Kostendeskundige inhoudt.

Kostendeskundige


Bouwtechnische functie, gericht op het zelfstandig maken van alle voorkomende calculaties,  opstellen van begrotingen en schrijven van bestekken. De functie kent leidinggevende, juridische, technische en financieel-economische aspecten.

De kostendeskundige begeleidt calculatoren/bestekschrijvers. Controleert op output, koppelt terug naar projectteam/-coördinator. Maakt elementenbegroting en stelt ramingen en begrotingen op. Schrijft bestekken. Brengt adviezen uit naar opdrachtgevers en/of naar projectverantwoordelijken/-teams. Beoordeelt begrotingen van derden. Maakt prijsvergelijkingen. Werkt gelijktijdig aan meerdere projecten, sterk uiteenlopend naar omvang en verscheidenheid. De kostendeskundige is betrokken bij het tot stand komen van bouwprojecten, zowel in de bouw/ renovatie als in de grond-, weg en waterbouw. Binnen deze gebieden zijn specialismen te onderscheiden, de bekendste daarvan is de kostendeskundige voor (gebouwgebonden-) installaties.

Een nieuwe ontwikkeling is die van het vakgebied huisvestingseconomie. De adviseur met dit specialisme is bekend met huisvesting of exploitatiekosten. Eén van de meest voorkomende specialisaties binnen dit vakgebied is die van het beheer en onderhoud van vastgoed.

Functieprofiel

Vooropleiding: HBO-Bouwkunde niveau, aangevuld met vakgerichte cursussen inclusief managementcursussen. Bijblijven op zeer uitgebreid vakgebied is van essentieel belang.

Als kostendeskundige ben je bekend met het opstellen van projectplannen en het aansturen en coördineren van de werkzaamheden van de verschillende projectteams die onder uw verantwoordelijkheid vallen. Je hebt ruime ervaring met uiteenlopende soorten van projecten en calculatiemethoden en -systemen. Uiteraard beschik je over actuele kennis van bouwmethoden, bouwregelgeving en heb je uitgebreide kennis van en inzicht in de principes van het managen van calculatieprojecten.

 

 

Bron: YouTube Vitruvius Opleidingen

Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/FunctieVacatures.cshtml)

Brochure Komindebouw.nl

  Voorkant 2017