Komindebouw.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Stukadoor

 

Functieomschrijving

In deze omschrijving wordt aangegeven wat het beroep Stukadoor inhoudt en wat je als professional moet kennen en kunnen aan het einde van de MBO opleiding (Stukadoor - MBO 2). We willen ons hierbij met name richten op de beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken en werkprocessen) e.e.a. gebasseerd op het kwalificatie dossier. 

Stukadoor (MBO 2)

De (gezel) stukadoor is veelal in loondienst werkzaam bij bedrijven binnen de afbouwbedrijfstak, specifiek hierbinnen in de stukadoorssector. Hij brengt vertin-, raap- en afwerklagen aan op verschillende ondergronden (wanden en plafonds). Afhankelijk van het bedrijf kunnen de werkzaamheden geconcentreerd zijn op bepaalde typen stukadoorswerk. Hij kan ook als zelfstandige werkzaam zijn. Hij voert zijn werkzaamheden uit voor diverse opdrachtgevers binnen de sectoren woningbouw en utiliteitsbouw (beide zowel nieuwbouw als onderhoud). Hij voert zijn werkzaamheden zowel binnen als buiten uit en heeft ook te maken met werken op hoogte. De (gezel) stukadoor werkt zowel in teamverband als individueel en heeft daarbij te maken met verschillende betrokkenen (o.a. zijn leidinggevende en collega’s en afhankelijk van de opdracht ook de uitvoerder, klant, bewoners, onderaannemers en werknemers uit andere disciplines zoals schilders).
 

Werkzaamheden Stukadoor (MBO 2)

 • Voert stukadoorswerk uit 
 • Bereidt stukadoorswerk voor 
 • Bereidt ondergronden voor 
 • Brengt raap- en afwerklagen aan 
 • Voert opruimwerkzaamheden uit
 • Levert stukadoorswerk op 

Functieprofiel

De (gezel) stukadoor is klantgericht. Hij vertegenwoordigt zijn bedrijf op goede wijze. Hij past goede omgangsvormen toe, kan zich verplaatsen in de wensen van de klant en hier rekening mee houden binnen zijn eigen werkzaamheden. Als onderdeel van een team kan hij bovendien goed samenwerken. Daarnaast is de (gezel) stukadoor kwaliteits-, resultaat- en oplossingsgericht. Hij richt zich op het behalen van de afgesproken kwaliteit. Hij is in staat om flexibel om te gaan met de verschillende omstandigheden waarin hij werkt (omgevingsfactoren, verschillende ondergronden) en waarmee hij wordt geconfronteerd (wijzigingen in de situatie, onvoorziene gebeurtenissen). Verder pakt hij eventuele problemen oplossingsgericht aan. Hij staat open voor nieuwe ontwikkelingen in zijn vakgebied en past deze toe. Tot slot is de (gezel) stukadoor zich te allen tijde bewust van de voorgeschreven Arbo-, milieu- en veiligheidsvoorschriften.
 

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • bezit kennis van richtlijnen rond Arbo, milieu en veiligheid 
 • bezit kennis van bedrijfsrichtlijnen, vaktechnische en leveranciersrichtlijnen 
 • bezit kennis van klimmaterialen 
 • bezit kennis van materialen, gereedschappen en apparatuur 
 • bezit kennis van ondergronden 
 • bezit kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen 
 • bezit kennis van vakterminologie rond het uitvoeren van stukadoorswerk 
 • bezit kennis van het reinigen van ondergronden 
 • bezit kennis van het voorbehandelen van ondergronden 
 • bezit kennis van basisstukadoorstechnieken 
 • bezit basiskennis van meet- en beoordelingsmethoden (bestaan en werking) 
 • bezit kennis van eenvoudige niet-constructieve reparaties aan ondergronden 
 • kan eenvoudige leveranciersrichtlijnen lezen en interpreteren 
 • kan frequent voorkomende gegevens uit tekeningen lezen en interpreteren 
 • bezit kennis van pleisterdragers 
   

 

Bron: Kwalificatiedossier MBO, Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, crebo 23027 (01-08-2015)
Bron: YouTube ROC West-Brabant

Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/FunctieVacatures.cshtml)

Brochure Komindebouw.nl

  Voorkant 2017