Komindebouw.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

KAM Coördinator

 

Functieomschrijving

In deze omschrijving kun je een beeld krijgen wat het beroep van KAM-coördinator inhoudt. 

KAM-coördinator (HBO)

Als KAM-coördinator ben je verantwoordelijk voor Kwaliteit, Arbeid en Milieu. Van de KAM-functionaris wordt verwacht dat hij/zij binnen de functie de organisatie stimuleert en de organisatie uitdaagt om met name het primaire proces te optimaliseren. Dit met name door: Begeleiden van interne & externe audits, analyseren en ondernemen acties op (KAM) rapportages zoals, klanttevredenheid, afwijkingen, auditrapportages, verbeterrapportages en (bijna)ongevallen van groot belang. Invulling geven aan KAM gerelateerde acties uit diverse overleggen(bedrijfsleiders-, projectleiders-, werkvoorbereidersoverleg). Controleren op implementatie van corrigerende maatregelen. Introduceren van nieuwe medewerkers. Beheren en bewaken van de toepassing en initiëren van het verbeteren van het managementsysteem. • Leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de regionale kwartaal rapportages. 

Functieprofiel

Je hebt als KAM-coördinator een opleiding op HBO-niveau, richting Techniek, eventueel aangevuld met een kopstudie Bedrijfskunde. Uitgebreide vakkennis is een noodzaak. Je hebt als KAM coördinator de rol van initiator, stimulator, controleur en coördinator m.b.t. de KAM-onderwerpen en ontwikkeling in een organisatie. Je bent verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk onder de aandacht brengen en draagvlak creëren van KAM in de organisatie. Je werkt nauwgezet, durft initiatieven te nemen en bent steeds op zoek naar praktische oplossingen. 

Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/FunctieVacatures.cshtml)

Brochure Komindebouw.nl

  Voorkant 2017