Komindebouw.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Afstudeerder

Functieomschrijving

De Afstudeerder is in de afrondende fase van zijn HBO / WO opleiding. 

Afstudeerstage 

Het doel van de afstudeerstage is tweeledig. In de eerste plaats bewijst de student met het afronden van de afstudeeropdracht zijn bekwaamheid m.b.t. het zelfstandig uitvoeren van een praktijkgerichte opdracht. Tijdens het uitvoeren van de afstudeeropdracht past de student de kennis en vaardigheden toe die tijdens de studie zijn opgedaan. De student zal de scriptie schrijven over een bepaald hoofdonderwerp. Op deze manier kan de student bewijzen dat hij / zij over het vereiste HBO / WO niveau beschikt. 

Tijdens de afstudeerstage is het van belang dat de bijdrage van de student voor het stageverlenende bedrijf ook een zeer praktische waarde heeft. Bij de meeste afstudeerstages zal de student alle beschikbare tijd gebruiken om de werken aan de afstudeeropdracht. 

Afhankelijk van de te volgen opleiding kunnen er speciale richtlijnen en advisen zijn rondom afstuderen. 

 

 

Bron: hz.nl

 

Functieprofiel

-
Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/FunctieVacatures.cshtml)

Brochure Komindebouw.nl

  Voorkant 2017