Komindebouw.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Allround laborant

 

Functieomschrijving

In deze omschrijving wordt aangegeven wat het beroep Allround laborant inhoudt en wat je als professional moet kennen en kunnen aan het einde van de MBO opleiding (Analysten - MBO 3). We willen ons hierbij met name richten op de beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken en werkprocessen) e.e.a. gebasseerd op het kwalificatie dossier.
 

Allround laborant (MBO 3)

De allround laborant/ analist is werkzaam in laboratoria van ziekenhuizen, bloedbanken, universiteiten, diagnostische centra, keuringsdiensten, onderzoeksinstituten, de industrie en in onderwijsinstellingen. Hier worden eenvoudige tests, metingen en (soms complexe) analyses verricht. De allround laborant/ analist werkt in een team en/of biedt ondersteuning aan een team.
 

Werkzaamheden Allround laborant (MBO 3) 

 • Bereidt analyses voor 
 • Maakt een planning 
 • Ontvangt en registreert materiaal 
 • Bewerkt materiaal voor 
 • Voert analyses uit 
 • Voert basisanalyses uit 
 • Beoordeelt en rapporteert meetwaarden 
 • Onderhoudt werkplek en apparatuur
   

Functieprofiel

De allround laborant/ analist is objectief en integer bij zijn beoordeling van meetresultaten en naar zijn eigen werk toe. De allround laborant/ analist heeft een kritische houding ten opzichte van handelingswijzen en kan de resultaten uitwerken en indien nodig presenteren. Hij heeft een duidelijk besef van het belang van zijn werkzaamheden en de sector waarin hij werkzaam is. De allround laborant/ analist kan zelfstandig werken.
 

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • Bezit kennis van de wettelijke regels en bedrijfsprocedures met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu 
 • Bezit kennis van bewaarcondities van onderzoeksmateriaal 
 • Bezit kennis van de (eigenschappen en aard) van materialen toegepast in/ bij (onderzoeks)werkzaamheden
 • Bezit brede en specialistische kennis van kweektechnieken 
 • Bezit kennis van de werkingsprincipes van de gebruikte materialen en apparaten 
 • Bezit kennis van principes van gebruikte analyses 
 • Bezit kennis van theoretische biologische, scheikundige en natuurkundige achtergronden 
 • Bezit kennis van procedures voor het opslaan en ontvangen van materialen 
 • Bezit relevante kennis van technieken voor bewerkingen en monstername 
 • Kan een kwaliteitscontrole voorbereiden en uitvoeren 
 • Kan flexibiliteit tonen en instructies opvolgen 
 • Kan instructies en opdrachten opvolgen en uitvoeren 
 • Kan materialen, middelen en methoden doelmatig gebruiken en inzetten 
 • Kan relevante gegevens registreren 
 • Kan voorraad beheren 
 • Kan wettelijke regels en bedrijfsprocedures toepassen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu 
 • Kan voorschriften lezen en interpreteren 
 • Kan werkplek en apparatuur onderhouden 
 • Kan zelfstandig werken 
 • Kan rekenvaardigheden tijdens de werkzaamheden correct uitvoeren 
 • Kan de juiste Nederlandse beroepstaal en vaktermen toepassen
   

 

Bron: Kwalificatiedossier MBO Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, crebo 23030 (01-08-2015)
Bron: youTube Zadkine

Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/FunctieVacatures.cshtml)

Brochure Komindebouw.nl

  Voorkant 2017