Komindebouw.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Eerste autoschadetechnicus

 

Functieomschrijving

In deze omschrijving wordt aangegeven wat het beroep Eerste autoschadetechnicus inhoudt en wat je als professional moet kennen en kunnen aan het einde van de MBO opleiding (Autoschadehersteltechniek / MBO 3). We willen ons hierbij met name richten op de beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken en werkprocessen) e.e.a. gebasseerd op het kwalificatie dossier. 

Eerste Autoschadetechnicus (MBO 3)

De carrosseriebranche bestaat uit bedrijven (of delen daarvan) die zich bezighouden met herstelwerkzaamheden aan (luxe) personenauto’s, motorfietsen, recreatievoertuigen (caravans, campers) en/ of bedrijfsvoertuigen. Daarnaast bestaat de carrosseriebranche uit bedrijven die zich bezighouden met carrosserie(nieuw)bouw. De (eerste) autoschadehersteller/ autoschadetechnicus is met name werkzaam in bedrijven die gespecialiseerd zijn in schadeherstel van (luxe) personenauto’s en bedrijfsvoertuigen. De (eerste) autoschadehersteller/ autoschadetechnicus is binnen bovengenoemde bedrijven gekwalificeerd om uitvoerende werkzaamheden te verrichten op de afdeling schadeherstel. De (eerste) autoschadehersteller/ autoschadetechnicus verricht zijn werkzaamheden in goed geoutilleerde werkplaatsen waar in sommige gevallen ook de klant/ opdrachtgever toegang toe heeft. Afhankelijk van het soort bedrijf binnen de carrosseriebranche vindt samenwerking plaats met de afdelingen spuiten, carrosserie- en motorvoertuigentechniek of carrosseriebouw. 
 

Werkzaamheden Eerste Autoschadetechnicus (MBO 3)

 • (De)monteert carrosseriedelen en voertuigsystemen 
 • Voorbereiden en bewaken van de uitvoering
 • Inrichten van de werkplek 
 • (De)monteren van delen van het voertuig 
 • Controleren van de werkzaamheden en afronden van de opdracht
 • Herstelt voertuigsystemen 
 • Stellen van een diagnose
 • Herstellen van voertuigsystemen 
 • Inregelen van voertuigsystemen
   

Functieprofiel

De (eerste) autoschadehersteller/ autoschadetechnicus vindt het een uitdaging om door technisch verantwoord te werken, binnen de kaders van de werkopdracht, een optimaal resultaat te behalen. Hij is zich bewust dat hij werkt aan een object van een klant en handelt hier ook naar. Hij ziet het belang in van veilig en milieuverantwoord werken, handelt daar naar en voelt zich daar ook verantwoordelijk voor. Hij weet wanneer hij moet samenwerken en wanneer van hem een zelfstandige werkhouding wordt verwacht. Hij heeft een proactieve houding wanneer het gaat om het meedenken en meepraten over verbeteringen in de werkzaamheden; het zo goed als mogelijk voorkomen van fouten; het bijdragen aan een prettige werksfeer in het bedrijf en het bijdragen aan een positief bedrijfsimago.
 

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • kan een werkopdracht lezen 
 • kan een planning begrijpen 
 • kan de vaktermen in een gesprek begrijpen 
 • kan werken met diverse voorkomende formulieren, werkbonnen en checklists 
 • kan (wettelijke) regels en (bedrijfs)procedures toepassen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu ter voorkoming van onnodige milieuverontreiniging 
 • kan diverse (de)montagetechnieken toepassen 
 • kan diverse gereedschappen/ apparatuur toepassen die relevant zijn voor (de)montagewerkzaamheden, zoals (de)montagegereedschappen 
 • kan relevante informatiebronnen raadplegen 
 • kan technische informatie, gebruiksinformatie, procedures, veiligheidsinformatie en voorschriften lezen


   

Bron: Kwalificatiedossier MBO, Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, crebo 23103 (01-08-2015)
Bron: YouTube Carrosseriebranche  

Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/FunctieVacatures.cshtml)

Brochure Komindebouw.nl

  Voorkant 2017