Komindebouw.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Allround betonreparateur

 

Functieomschrijving

In deze omschrijving wordt aangegeven wat het beroep Allround betonreparateur inhoudt en wat je als professional moet kennen en kunnen aan het einde van de MBO opleiding (Betonreparatie MBO 3). We willen ons hierbij met name richten op de beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken en werkprocessen) e.e.a. gebasseerd op het kwalificatie dossier. 
 

Allround betonreparateur (MBO 3)

De (allround) betonreparateur is werkzaam in de betonreparatiebranche. Hij is werkzaam in de burger- en utiliteitsbouw en weg- en waterbouw en werkt meestal buiten. Hij werkt zowel bij particulieren als op grote bouwprojecten. Hij voert zelfstandig opdrachten uit en werkt meestal samen met één of twee collega´s. De direct leidinggevende is de allround betonreparateur, uitvoerder, bedrijfsleider of ondernemer.
 

Basiswerkzaamheden Allround betonreparateur (MBO 3)

 • Repareert beton 
 • Controleert materialen en middelen 
 • Richt de werkplek in
 • Bereidt de ondergrond voor 
 • Repareert beton handmatig 
 • Brengt spuitbeton aan 
 • Injecteert bouwdelen 
 • Brengt beschermlagen aan 
 • Ruimt de werkplek op 
 • Organiseert de dagelijkse werkzaamheden van de collega's 
 • Verdeelt de werkzaamheden en begeleidt collega's 
 • Bewaakt kwaliteit en controleert op naleving van voorschriften 
 • Overlegt en stemt af met derden 
 • Bewaakt voortgang 
 • Rapporteert aan leidinggevende
   

Functieprofiel

De professionele houding van de (allround) betonreparateur wordt gekenmerkt door nauwkeurigheid, resultaatgericht en kwaliteitsbewust handelen. Hij let op de veiligheid voor zichzelf en anderen. Hij werkt milieubewust en gaat efficient met materialen om. Hij toont betrokkenheid en heeft interesse in het vakgebied. Hij vertegenwoordigt het bedrijf en houdt rekening met de opdrachtgever/klant.
 

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • bezit basiskennis van de gebruikelijke vaktermen binnen de betonreparatiebranche 
 • bezit basiskennis van spuitbeton 
 • bezit basiskennis van technieken voor handmatige betonreparatie 
 • bezit basiskennis van technieken voor het aanbrengen van beschermlagen 
 • bezit basiskennis van technieken voor het injecteren 
 • bezit basiskennis van werkplannen 
 • bezit kennis van de risico’s bij hijsen, heffen, tillen en dragen 
 • kan afzettingen verwijderen 
 • kan beschermlagen verwerken 
 • kan de werkplek afzetten 
 • kan gereedschappen, apparatuur en materieel gebruiken en onderhouden 
 • kan injectievloeistoffen verwerken 
 • kan materiaal leveringen controleren 
 • kan met werkplannen werken 
 • kan persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken en onderhouden 
 • kan reparatiemortel handmatig verwerken 
 • kan spuitbeton verwerken volgens de droge methode 
 • kan spuitbeton verwerken volgens de natte methode 
 • kan vaktechnische en leveranciersrichtlijnen toepassen 
 • kan werken volgens BRL 3201: Het toepassen van specialistische instandhoudingtechnieken voor betonconstructies 
 • kan wettelijke regelingen, voorschriften en bedrijfsprocedures toepassen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu 

Voor Allround betonreparateur geldt aanvullend:

 • bezit kennis van afdracht van krachten in constructies in de betonbouw 
 • bezit kennis van de gebruikelijke vaktermen binnen de betonreparatiebranche 
 • bezit kennis van de relevante machines/apparatuur voor betonreparatie 
 • bezit kennis van spuitbeton 
 • bezit kennis van technieken voor handmatige betonreparatie 
 • bezit kennis van technieken voor het aanbrengen van beschermlagen 
 • bezit kennis van technieken voor het injecteren 
 • bezit kennis van technieken voor het repareren met ontlastende constructies 
 • bezit kennis van technieken voor het repareren van betonconstructies met complexe vormgeving 
 • bezit kennis van technieken voor het repareren van betonnen draagconstructies 
 • bezit kennis van werkplannen 
 • kan externe betonwapening aanbrengen 
 • kan met hoogwaardige betonreparatiematerialen coaten 
 • kan met hoogwaardige betonreparatiematerialen injecteren 
 • kan met hoogwaardige betonreparatiematerialen repareren 
 • kan met hoogwaardige betonreparatiematerialen spuiten

 

Bron: Kwalificatiedossier Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven crebo 25080 (01-08-2015)
Bron: YouTube Nazorgplus 

Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/FunctieVacatures.cshtml)

Brochure Komindebouw.nl

  Voorkant 2017