Komindebouw.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Allround betonstaalverwerker bouwplaats

 

Functieomschrijving

In deze omschrijving wordt aangegeven wat het beroep Allround betonstaalverwerker bouwplaats inhoudt en wat je als professional moet kennen en kunnen aan het einde van de MBO opleiding (Betonstaalverwerker - MBO 3). We willen ons hierbij met name richten op de beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken en werkprocessen) e.e.a. gebasseerd op het kwalificatie dossier. 
 

Allround betonstaalverwerker bouwplaats (MBO 3)

Betonstaalverwerkers werken in de sector Bouw en Infra, in de branche betonstaalverwerking die een onderdeel is van de gespecialiseerde aannemerij. Betonstaalverwerkers zijn vooral werkzaam bij betonstaalverwerkende bedrijven of werkmaatschappijen daarvan. Opdrachtgevers zijn de betonwarenindustrie, aannemers en particulieren. 

De (allround) betonstaalverwerker heeft een uitvoerende rol. In standaardomstandigheden is hij verantwoordelijk voor zijn eigen werk, maar hij schakelt hulp in/vraagt raad bij wisselende/onverwachte omstandigheden. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en voor juist gebruik en onderhoud van hulpmiddelen. Hij legt verantwoording af aan en ontvangt leiding van de (direct) leidinggevende. Bij problemen of bijzonderheden overlegt hij met de (direct) leidinggevende.
 

Basiswerkzaamheden Allround betonstaalverwerker bouwplaats (MBO 3)

 • Verwerkt betonstaal
 • Bereidt betonstaalwerkzaamheden voor ng en bereidt de werkplek voor 
 • Stelt wapeningsconstructies samen 
 • Transporteert product en slaat het op 
 • Organiseert dagelijkse werkzaamheden van de collega’s 
 • Verdeelt werkzaamheden en begeleidt collega’s 
 • Bewaakt kwaliteit en controleert op naleving van voorschriften 
 • Overlegt en stemt af met derden 
 • Bewaakt voortgang 
 • Rapporteert aan leidinggevende 

Functieprofiel

De professionele houding van de betonstaalverwerker wordt gekenmerkt door ruimtelijk inzicht, nauwkeurig en geconcentreerd werk met oog voor detail. Hij werkt zorgvuldig en gaat efficiënt om met het materiaal. Hij stelt zich loyaal op ten opzichte van het bedrijf en zijn collega’s. Daarbij toont hij inzet en motivatie. Hij toont betrokkenheid en interesse in het vakgebied. Hij is bereid verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van zijn eigen werkzaamheden. Hij let altijd op de veiligheid voor zichzelf en anderen. De betonstaalconstructie volgens instructie, tekeningen en afspraken gemaakt. De opdrachtgever is tevreden over het opgeleverde werk.
 

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • bezit basiskennis van wapeningsconstructies 
 • bezit basiskennis van handgereedschappen, meetgereedschappen en hulpmiddelen voor het samenstellen van wapeningsconstructies 
 • bezit basiskennis van het samenstellen van wapeningsconstructies zoals balken, wanden, kolommen, poeren en vloeren 
 • bezit basiskennis van hoofdwapening, verdeelwapening en in te storten voorzieningen 
 • bezit basiskennis van maatvoeren en toleranties 
 • bezit basiskennis van normen en afstandhouders 
 • bezit basiskennis van uiterlijke kenmerken (profilering en diameter) van betonstaal 
 • bezit kennis over risico's hijsen, tillen, heffen en dragen 
 • bezit kennis van veiligheidsvoorzieningen 
 • kan bij kraanwerkzaamheden lasten aanslaan 
 • kan bij onduidelijkheden terugkoppelen naar leidinggevende 
 • kan collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen kiezen, gebruiken en controleren 
 • kan de werkplek inrichten, schoon en veilig houden 
 • kan gereed werk aan de hand van de tekening controleren 
 • kan handgereedschappen, meetgereedschappen en hulpmiddelen gebruiken en onderhouden 
 • kan het materiaal op uiterlijke kenmerken sorteren en controleren 
 • kan staven en beugels sorteren en uitleggen op werkplek 
 • kan van een eenvoudig tekeningonderdeel (zoals een balk, wand, kolom of poer) een buigstaatje maken en dit verwoorden 
 • kan werktekeningen, instructies, knip- en buigstaten en labels lezen 
 • kan wettelijke regels, voorschriften en bedrijfsprocedures toepassen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu
   


Bron: Kwalificatiedossier beroepsonderwijs en bedrijfsleven, crebo 23047 (01-08-2015)
Bron: YouTube Fundeon 

Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/FunctieVacatures.cshtml)

Brochure Komindebouw.nl

  Voorkant 2017