Komindebouw.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Allround betontimmerman

 

Functieomschrijving

In deze omschrijving wordt aangegeven wat het beroep Allround betontimmerman inhoudt en wat je als professional moet kennen en kunnen aan het einde van de MBO opleiding (Betontimmeren - MBO 3). We willen ons hierbij met name richten op de beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken en werkprocessen) e.e.a. gebasseerd op het kwalificatie dossier.
 

Allround Betontimmerman (MBO 3)

Betontimmerlieden werken in de bedrijfstak bouw en infra. Zij zijn vooral werkzaam bij aannemers of werkmaatschappijen daarvan. Betontimmerlieden werken op een bouwlocatie, vanuit een tijdelijk onderkomen. De werken of projecten zijn meestal van een behoorlijke omvang of grootte met navenante risico’s en verantwoordelijkheden. Het specialisatieniveau van het beroep leidt ertoe dat het werk niet altijd naast de deur is. Betontimmerlieden werken in kleine ploegen die verantwoordelijk zijn voor hun eigen werk. Zij werken voornamelijk buiten.

Werkzaamheden Allround Betontimmerman (MBO 3)

 • Betonwerk uitvoeren
 • Maatvoeren
 • Bekistingen maken en plaatsen
 • Beton verwerken
 • Ontkisten en demonteren
 • Prefab elementen plaatsen
 • Verdeelt werkzaamheden
 • Begeleiden collega's
 • Bewaakt kwaliteit 
 • Controleert op naleving van voorschriften
 • Bewaakt voortgang
 • Rapporteert aan leidinggevende
   

Functieprofiel

Betontimmerlieden werken nauwkeurig, veilig en milieubewust. Zij hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een prima ruimtelijk inzicht. Naast een grote zelfstandigheid moeten betontimmerlieden ook in teamverband kunnen werken. Voor een optimale taakuitvoering is het noodzakelijk dat betontimmerlieden een professionele beroepshouding hebben waarbij geconcentreerd en praktisch werken, kwaliteitsbewust en kostenbewust werken van belang zijn.
 

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • bezit basiskennis van bekistingsconstructies 
 • bezit basiskennis van bekistingsmaterialen  
 • bezit basiskennis van beton en betonconstructies 
 • bezit basiskennis van contramal denken bij het maken van bekistingsconstructies 
 • bezit basiskennis van eenvoudige wapeningsconstructies 
 • bezit basiskennis van handgereedschappen en hulpmiddelen voor het (de)monteren van bekistingsconstructies
 • bezit basiskennis van maatvoeren 
 • bezit basiskennis van meetgereedschappen voor het meten van constructies 
 • bezit basiskennis van verwerken van beton 
 • bezit kennis van risico’s bij hijsen, heffen, tillen en dragen 
 • kan alle voorkomende vormen van bekistingen met niveauverschil, inkassingen en uitsparingen maken
 • kan alle vormen van bekistingen maken: recht op recht, recht op schuin, schuin op schuin, schuin op rond en rond op rond
 • kan bekistingen met sparingen en instortvoorzieningen plaatsen en monteren 
 • kan bij het aanbrengen van de bekisting rekening houden met ontkisten 
 • kan bij kraanwerkzaamheden lasten aanslaan 
 • kan de geplaatste bekisting controleren 
 • kan de ware hoek of lengte opmeten 
 • kan een bekistingsschets maken 
 • kan een natte en droge knoop maken 
 • kan eenvoudige berekeningen maken zoals inhoud en oppervlakte 
 • kan eenvoudige handmatige betonreparaties uitvoeren 
 • kan eenvoudige niet-constructieve laswerkzaamheden uitvoeren 
 • kan het maatvoeringsplan gebruiken en interpreteren 
 • kan hijssignalen toepassen 
 • kan materiaalstaten gebruiken 
 • kan meetapparatuur controleren 
 • kan ontkistingsmiddel aanbrengen 
 • kan ontmoetingen en verbindingen op ware grootte tekenen 
 • kan open bemaling gaande houden 
 • kan werkplek inrichten 
 • kan wettelijke regels, voorschriften en bedrijfsprocedures toepassen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu. 


Voor Allround betontimmerman geldt aanvullend:

 • bezit kennis van alle voorkomende bekistingsconstructies 
 • bezit kennis van beton en (complexe) betonconstructies 
 • bezit kennis van eenvoudige wapeningsconstructies 
 • bezit kennis van handgereedschappen en hulpmiddelen voor het (de)monteren van bekistingsconstructies 
 • bezit kennis van maatvoeren 
 • bezit kennis van meetgereedschappen voor het meten van constructies 
 • bezit kennis van referentiepunten 
 • bezit kennis van tunnelconstructies 
 • bezit kennis van verwerken van beton 
 • bezit kennis van voorspanwapening en wapening 
 • kan bekistingen met sparingen en instortvoorzieningen plaatsen en monteren 
 • kan bekistingen ondersteunen en/of versterken 
 • kan bekistingstekeningen uitwerken 
 • kan de geplaatste bekisting controleren § 
 • kan de maatvoering afschrijven 
 • kan de tunnelbekisting stellen 
 • kan de uitgezette maatvoering bespreken/overleggen met gebruikers 
 • kan de voorspanning en naspanning van de wapening herkennen 
 • kan het werkplan lezen en interpreteren 
 • kan uitslagen en projectspecifieke aanpassingen maken 
 • kan werken volgens technische (bouw- en constructie)tekeningen en schema’s 
 • kan werktekeningen lezen, interpreteren en beoordelen 
 • kan werkvolgorde vaststellen
   

 


Bron: kwalificatiedossier beroepsonderwijs en bedrijfsleven, crebo 25085 en 25125 (01-08-2015) 
Bron: Youtube Civilion

Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/FunctieVacatures.cshtml)

Brochure Komindebouw.nl

  Voorkant 2017