Komindebouw.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Allround dakdekker bitumen en kunststof

 

Functieomschrijving

In deze omschrijving wordt aangegeven wat het beroep Allround dakdekker bitumen en kunststof inhoudt en wat je als professional moet kennen en kunnen aan het einde van de MBO opleiding (Dakdekken MBO - 3). We willen ons hierbij met name richten op de beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken en werkprocessen) e.e.a. gebasseerd op het kwalificatie dossier. 
 

Allround dakdekker bitumen en kunststof (MBO 3)

Dakdekkers zijn werkzaam in de sectoren hellende daken of platte daken. De sector hellende daken omvat de dakbedekkingbedrijven die gespecialiseerd zijn in het dekken met pannen, leien of riet. De sector platte daken omvat de bedrijven die gespecialiseerd zijn in het dekken met bitumen en kunststof. De werkzaamheden worden uitgevoerd in nieuwbouw, onderhoud, renovatie en restauratie van burgerlijke en utiliteitsbouw. De producten en diensten worden geleverd aan aannemers, woningbouwcorporaties, (semi) overheidsinstellingen en particulieren. Dakdekkers kunnen werkzaam zijn bij verschillende typen bedrijven: bedrijven die gespecialiseerd zijn in het dekken met één of meerdere materiaalgroepen of bedrijven die naast dat specialisme ook nog timmerwerk of loodgieterwerk verrichten. Dakdekkers werken meestal in kleine ploegen van 2 tot 4 mensen. Ze zijn gespecialiseerd in het verwerken van één van de materiaalgroepen: pannen/leien, riet of bitumen en kunststof. Elke materialengroep kent zijn specifieke eigenschappen waardoor de gebruikte methoden en technieken bij het dekken van uitwendige scheidingsconstructies tussen de verschillende specialismen sterk uiteen kunnen lopen. Dakdekkers werken voornamelijk in de buitenlucht op daken en aan gevels, oftewel aan uitwendige scheidingsconstructies. De dakdekker bedekt uitwendige scheidingsconstructies met het doel om deze waterdicht,regendicht en windvast te maken binnen de eisen die gesteld worden ten aanzien van architectuur en bouwregelgeving.
 

Werkzaamheden Allround dakdekker bitumen en kunststof (MBO 3)

 • Dekt uitwendige scheidingsconstructies 
 • Richt werkplek in 
 • Bereidt de ondergrond voor 
 • Brengt componenten aan 
 • Brengt bedekking aan 
 • Ruimt werkplek op 
 • Repareert en onderhoudt uitwendige scheidingsconstructies 
 • Richt werkplek in
 • Inspecteert de constructie 
 • Sloopt constructiedelen 
 • Repareert en onderhoudt constructieonderdelen 
 • Ruimt werkplek op 
 • Vervaardigt dak- en gevelcomponenten voor bitumen en kunststof daken 
 • Bepaalt constructieve oplossing bitumen/kunststof 
 • Meet componenten in bitumen/kunststof 
 • Controleert gereedschappen, materiaal en materieel 
 • Vervaardigt componenten bitumen/kunststof 
 • Ruimt werkplaats op 
 • Organiseert de dagelijkse werkzaamheden van de collega's 
 • Verdeelt de werkzaamheden en instrueert collega's 
 • Bewaakt de kwaliteit en controleert op naleving van voorschriften 
 • Overlegt en stemt af met derden 
 • Bewaakt de voortgang 
 • Rapporteert aan leidinggevende

Functieprofiel

De dakdekker werkt nauwkeurig, gedisciplineerd, resultaatgericht en is veiligheidsbewust. Hij weet dat slordigheden en onjuist handelen grote schade of ongevallen tot gevolg kan hebben en werkt op zodanige wijze dat deze voorkomen worden. Hij is bekend met de regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu en handelt daar ook naar. Om een goed dakdekker te zijn moet je ruimtelijk inzicht hebben, milieubewust en efficiënt met materialen omgaan, in een team kunnen werken, altijd letten op de veiligheid voor jezelf en anderen en geen last van hoogtevrees hebben.
 

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • bezit basiskennis van dakvormen en dakconstructies 
 • bezit basiskennis van de gebruikelijke vaktermen binnen de dakdekkersbranche 
 • bezit basiskennis van de geldende Arbo-catalogus 
 • bezit basiskennis van relevante handgereedschappen en hulpmiddelen 
 • kan afschermingen plaatsen om de bouwplaats 
 • kan afvalcontainers gebruiken en afschermen voor oneigenlijk gebruik 
 • kan beschermingsmiddelen tegen lekkage, aanbrengen, in stand houden en onderhouden 
 • kan collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken, onderhouden en controleren 
 • kan dakvormen en dakconstructie onderscheiden 
 • kan doorwerkvoorzieningen aanbrengen, in stand houden, controleren en onderhouden 
 • kan gereedschappen gebruiken en onderhouden 
 • kan kwaliteitscontroles uitvoeren 
 • kan onderdelen monteren zoals: dakdoorvoeren, dakvensters, prefab schoorstenen, zonnepanelen en zonnecollectoren 
 • kan randbeveiliging aanbrengen 
 • kan sparingen maken voor dakdoorvoeren 
 • kan transportmiddelen bedienen 
 • kan veiligheidsvoorzieningen aanbrengen, in stand houden, controleren en onderhouden 
 • kan werken volgens de kwaliteitseisen en –normen van het bedrijf 
 • kan wettelijke regels, voorschriften en bedrijfsprocedures toepassen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu
   

Voor Allround dakdekker bitumen en kunststof geldt aanvullend:

 • bezit kennis van dakvormen en dakconstructies 
 • bezit kennis van de brandmethode 
 • bezit kennis van de föhnmethode 
 • bezit kennis van de gebruikelijke vaktermen binnen de dakdekkersbranche 
 • bezit kennis van de geldende Arbocatalogus 
 • bezit kennis van de gietmethode 
 • bezit kennis van relevante handgereedschappen en hulpmiddelen 
 • bezit kennis van relevante normen 
 • bezit kennis van Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen 
 • kan alle voorkomende dak- en gevelcomponenten, waterkerende stroken en loketten indekken 
 • kan blusmiddelen verzorgen 
 • kan dakdoorvoeren aanbrengen 
 • kan daken volgens NEN 6050 dekken 
 • kan dakranden afwerken 
 • kan de lijmmethode toepassen 
 • kan details inwerken 
 • kan een afwerklaag aanbrengen 
 • kan een dakbedekkingsconstructie compartimenteren 
 • kan een lichtkoepel aanbrengen 
 • kan hand- en armseinen toepassen 
 • kan het dakwerk voorsmeren 
 • kan kwaliteitscontroles uitvoeren 
 • kan mechanisch bevestigen 
 • kan met windbelastingsberekening en afschotplan werken 
 • kan randbeveiliging aanbrengen
   

 

 

Bron: Kwalificatiedossier MBO, Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, crebo 23049
Bron: Youtube Fundeon

Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/FunctieVacatures.cshtml)

Brochure Komindebouw.nl

  Voorkant 2017