Komindebouw.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Allround DTP-er

 

Functieomschrijving

In deze omschrijving wordt aangegeven wat het beroep Allround DTP-er inhoudt en wat je als profesional moet kennen en kunnen aan het einde van de MBO opleiding (DTP-er - MBO 3). We willen ons hierbij met name richten op de beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken en werkprocessen) e.e.a. gebasseerd op het kwalificatie dossier. 
 

Allround DTP-er

De DTP-er werkt bij allerlei typen bedrijven op het gebied van media en communicatie: communicatiebureaus, reclamebureaus, gespecialiseerde ontwerpbureaus/ vormgeefstudio's, webdesignbureaus, multimediabedrijven, uitgeverijen en drukkerijen. Hij kan ook werkzaam zijn bij andere typen bedrijven met een afdeling voor vormgeving en/of realisatie van eigen media-uitingen. De DTP-er realiseert grafische en interactieve media-uitingen zoals advertenties, posters, brochures, websites en apps.
 

Werkzaamheden Allround DTP-er

 • Verricht voorbereidende werkzaamheden voor een mediauiting 
 • Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplek 
 • Bespreekt de ingekaderde opdracht 
 • Maakt een voorstel voor de media-uiting
 • Realiseert media-uiting 
 • Verzamelt en controleert bestanden en content 
 • Bewerkt en maakt bestanden en content 
 • Maakt de media-uiting op 
 • Rondt zijn opdracht af

Functieprofiel

De DTP-er is in staat om de media-uiting te realiseren conform de wensen van de opdrachtgever. Hierbij moet hij de juiste techniek inzetten en kwaliteits-, resultaat- en oplossingsgericht zijn. De DTP-er moet zijn werkzaamheden effectief en efficiënt uitvoeren met de beschikbare middelen. Het voorstel voor de media-uiting kan altijd mooier en beter, maar er is een moment waarop het goed genoeg is, zodat de planning en begroting niet overschreden worden. Ook dient hij flexibel om te gaan met tussentijdse wijzigingen van de opdrachtgever en/of leidinggevende. Daar waar hij met meerdere mensen aan een product werkt, zal hij de keuzes ook met zijn collega's moeten afstemmen. Bij dit alles moet de DTP-er zijn werkzaamheden kunnen organiseren om binnen de planning te blijven. Verder is het van belang dat hij kan werken onder tijdsdruk.
 

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • kan communiceren in de context en het jargon zoals gebruikelijk in het beroep 
 • bezit basiskennis van grafische en interactieve media 
 • kan relevante technieken, materialen en hulpmiddelen toepassen ter voorbereiding van de media-uiting § bezit basiskennis van typografie 
 • kan opmaakprincipes toepassen 
 • bezit kennis van relevante Arbo-eisen
 • bezit kennis van bestandsformaten in combinatie met de software 
 • bezit kennis van kleurenleer 
 • kan opslag- en backuptechnieken toepassen
 • kan met relevante software werken
 • kan relevante technieken, materialen en hulpmiddelen toepassen voor de realisatie van de media-uiting
   

Voor Allround DTP-er geldt aanvullend:

 • bezit kennis van grafische en interactieve vormgeving, grafische en interactieve media en crossmediale toepassingen 
 • bezit kennis van typografie 
 • bezit basiskennis van eigendoms- en auteursrecht
 • bezit basiskennis van de mogelijkheden en beperkingen van hard- en software

 

 

Bron: Kwalificatiedossier beroepsonderwijs en bedrijfsleven, crebo 23092 (01-08-2015)
Bron: YouTube GOC Savantis 

Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/FunctieVacatures.cshtml)

Brochure Komindebouw.nl

  Voorkant 2017