Komindebouw.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Medewerker hovenier

 

Functieomschrijving

In deze omschrijving wordt aangegeven wat het beroep Medewerker hovenier inhopudt en wat je als professional moet kennen en kunnen aan het einde van de MBO opleiding (Groene ruimte - MBO 2). We willen ons hierbij met name richten op de beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken en werkprocessen) e.e.a. gebasseerd op het kwalificatie dossier. 
 

Medewerker hovenier (MBO 2)

Iedere beginnend beroepsbeoefenaar in het werkveld groene ruimte is werkzaam in of gericht op de buitenruimte. Het kan gaan om tuinen, plantsoenen, bossen, natuurterreinen, water(partijen), recreatieterreinen of landschappen. Groen als onderdeel van de leefomgeving wordt als steeds belangrijker ervaren door publiek en politiek. Een groene omgeving heeft een aantoonbaar positief effect op de gezondheid en het welzijn van mensen en is ook in economisch opzicht aantoonbaar van grote betekenis. In de groene ruimte is aandacht voor duurzaamheid en de maatschappelijke en economische functie erg belangrijk. De beginnend beroepsbeoefenaar kan in verschillende typen bedrijven werken. Hij kan werkzaam zijn bij een instelling of een overheidsorganisatie, maar hij kan ook als zelfstandige werken of in loondienst bij een particulier bedrijf.
 

Werkzaamheden Medewerker hovenier (MBO 2)

 • Uitvoeren werkzaamheden ten behoeve van aanleg/inrichting en onderhoud/beheer natuur, grond en water 
 • Draagt zorg voor natuur, grond en water 
 • Hanteert gereedschappen ten behoeve van aanleg/inrichting en beheer/onderhoud 
 • Communiceert met klanten, gasten, publiek en/of derden 
 • Voert voorbereidende en afrondende werkzaamheden rondom aanleg/inrichting en onderhoud/beheer uit 
 • Uitvoeren aanleg en onderhoud tuinen en parken 
 • Legt tuinen en/of parken aan 
 • Voert onderhoud uit aan tuinen en/of parken 
   

Functieprofiel

De beginnend beroepsbeoefenaar heeft passie voor het buiten zijn/werken en voor de natuur/het groen. Bij alle werkzaamheden wordt de impact ervan op de bodem, het water en/of de flora en fauna afgewogen. De beginnend beroepsbeoefenaar in de groene ruimte is klant-/gastgericht en stelt zich dienstverlenend op. Hij werkt vaak in het bijzijn van klanten, gasten, omstanders en/of derden. Hij dient zich bewust te zijn van en rekening te houden met zijn omgeving. Hij draagt verantwoordelijkheidsgevoel en werkt samen met collega's. In al zijn werkzaamheden streeft de beginnend beroepsbeoefenaar kwaliteit na en is hij kostenbewust. De beginnend beroepsbeoefenaar is te allen tijde alert op de veiligheid van zichzelf en van omstanders.
 

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • heeft kennis van bodemkunde (o.a. beluchting, drainage, gesteldheid van de grond, etc.) en basis bodembewerking 
 • heeft kennis van de regelgeving omtrent scheiden van restmateriaal 
 • heeft kennis van de vaktaal/het jargon van de branche 
 • heeft kennis van ecologie/natuurlijke processen 
 • heeft kennis van het werkveld groene ruimte en de verschillende branches 
 • heeft kennis van in het bedrijf geldende kwaliteitsnormen 
 • heeft kennis van materialen en hun kenmerken 
 • heeft kennis van omgangsvormen 
 • heeft kennis van principes van communicatie 
 • heeft kennis van relevante wet- en regelgeving 
 • heeft kennis van verschillende landschappen en de bijbehorende kenmerken 
 • heeft kennis van voorkomende flora en fauna en de bijbehorende kenmerken (zie branchevereisten voor plantenkenniskaart) 
 • heeft kennis van waterbeheer 
 • kan arbo-richtlijnen toepassen 
 • kan bodemgesteldheid verbeteren 
 • kan de meest voorkomende machines bedienen 
 • kan groeiplaatsverbetering toepassen 
 • kan meetkundige berekeningen maken 
 • kan persoonlijke beschermingsmiddelen hanteren 
 • kan samenwerken met collega's 
 • kan tekeningen lezen 
 • kan verschillende werkmethoden en technieken toepassen 
 • kan zich op professionele wijze presenteren 
 • kan ziekten en plagen constateren
   

 

Bron: Kwalificatiedossier MBO, Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, crebo 23171 (01-08-2015)
Bron: YouTube MBO Groene Welle

Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/FunctieVacatures.cshtml)

Brochure Komindebouw.nl

  Voorkant 2017