Komindebouw.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

ICT-beheerder

 

Functieomschrijving

In deze omschrijving wordt aangegeven wat het beroep ICT-beheerder inhoudt en wat je als professional moet kennen en kunnen aan het einde van de MBO opleiding (ICT- en mediabeheer - MBO 4). We willen ons hierbij met name richten op de beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken en werkprocessen) e.e.a. gebasseerd op het kwalificatie dossier.
 

ICT-beheerder (MBO 4)

De beheerder werkt in de ICT- en mediasector. Zo speelt het ICT- en mediabeheer zich vooral af bij ICTdienstverlenende bedrijven, bedrijven in de mediabranche of de ICT-/media-afdeling van overige bedrijven. Ook komt het regelmatig voor dat de beheerder vanuit ICT-dienstverlenende bedrijven wordt gedetacheerd. De beheerder krijgt in toenemende mate te maken met koppelingen tussen diverse netwerken, informatie- en mediasystemen. De term informatiesysteem kan zowel grootschalig als kleinschalig worden geïnterpreteerd. Het kan gaan om het ontwikkelen van een compleet informatiesysteem t.b.v. een gehele afdeling binnen een organisatie, maar het kan ook gaan om het volledig inrichten van een specifieke werkplek. Uiteraard gaat het dan om ICT gerelateerde apparatuur zoals netwerken, servers, (mobiele) telefoons, werkstations, tablets, et cetera. Het informatiesysteem is een combinatie van hardware, software en de gebruiker(s) hiervan. Onder informatiesystemen worden in voorkomende gevallen ook mediasystemen verstaan. De term mediasysteem omvat dat deel van de informatietechnologie dat zich richt op de integratie van verschillende informatietypen (bijvoorbeeld data, tekst, videobeeld, geluid en foto`s), kortom systemen die ervoor zorgen dat mediaproductieprocessen goed verlopen. Het mediaproductieproces bestaat uit twee stromen, de digitale content/informatie flow en het fysieke productieproces. Er wordt gebruik gemaakt van mediaspecifieke systemen, apparatuur en software.
 

Werkzaamheden ICT-beheerder (MBO 4)

 • Ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen 
 • Stelt de vraag en/of informatie-/ mediabehoefte van de opdrachtgever vast 
 • Levert een bijdrage aan het maken van een functioneel ontwerp 
 • Maakt een technisch ontwerp 
 • Realiseert een testomgeving 
 • Implementeren van (onderdelen van) informatiesystemen 
 • Levert een bijdrage aan het implementatieplan 
 • Implementeert (een deel van) het informatiesysteem 
 • Evalueert de implementatie 
 • Beheren van (onderdelen van) informatiesystemen 
 • Voorkomt (ver)storingen in het informatiesysteem 
 • Lokaliseert en verhelpt (ver)storingen in het informatiesysteem 
 • Stelt procedures op t.b.v. het informatiesysteem en bewaakt deze 
 • Beveiligt het informatiesysteem 
 • Ondersteunen van systeemgebruikers 
 • Behandelt en handelt incidentmeldingen af
 • Biedt ondersteuning bij de acceptatietest 
 • Organiseren van een (bestaande) servicedesk 
 • Onderhoudt een servicedesk 
 • Beheert een servicedesk 
 • Stelt gebruikersinstructies op 
   

Functieprofiel

De beheerder draagt de verantwoordelijkheid voor een constant en optimaal werkende netwerk- /mediainfrastructuur en/of informatie- en/of mediasysteem en voor het documenteren van en het rapporteren over zijn werkzaamheden. De beheerder zal al zijn werkzaamheden moeten benaderen met een proactieve houding, waarbij oog voor bedrijfsprocessen een pre is. De beheerder is creatief in het zoeken naar oplossingen voor technologische vraagstukken. Hij zorgt dat hij voortdurend bijblijft op zijn vakgebied. Daarnaast stelt hij zich klantgericht, kritisch en flexibel op. Hij kan goed samenwerken, werkt nauwkeurig, heeft doorzettingsvermogen, kan goed omgaan met tijdsdruk en heeft geen '9 to 5' mentaliteit. Ook wordt van hem verwacht dat hij kan werken volgens kwaliteitscriteria en procedures en dat hij hier ook een bijdrage aan levert. Tenslotte is hij er zich van bewust dat hij een voorbeeldfunctie heeft t.o.v. de eindgebruikers en zijn collega's. Kenmerkend is ook dat de beheerder de Engelse taal beheerst en kan toepassen binnen zijn werkzaamheden: ICT is wereldwijd.
 

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • Heeft kennis van binnen de organisatie geldende regels en procedures 
 • Kan brede kennis van open source, closed source software en open standaarden toepassen 
 • Kan actuele en op de toekomst gerichte ontwikkelingen binnen het vakgebied toepassen 
 • Kan gesprekstechnieken zoals LSD (luisteren, samenvatten en doorvragen) toepassen (ook in het Engels) 
 • Kan basis-interviewtechnieken toepassen bij de verheldering van de behoefte van de opdrachtgever (ook in het Engels) 
 • Kan basispresentatietechnieken toepassen bij de presentaties aan de opdrachtgever of het team (ook in het Engels) 
   

Voor ICT-beheerder geldt aanvullend:

 • Heeft brede kennis van de informatiestromen en bedrijfsprocessen binnen de organisatie 
 • Kan brede kennis van hardware, randapparatuur en bekabeling en de werking daarvan toepassen 
 • Kan brede kennis van wireless verbindingen en bijbehorende security toepassen 
 • Kan brede kennis en inzicht in het beveiligen van het informatiesysteem toepassen 
 • Kan brede kennis van informatie-, mediasystemen en netwerken bij zijn werkzaamheden toepassen 
 • Kan organisatorisch inzicht toepassen 
 • Kan communiceren met alle betrokkenen (zoals opdrachtgevers, ICT collega's, eindgebruikers, leveranciers) (ook in het Engels)
   

 

Bron: Kwalificatiesosier MBO, Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, crebo 23089 (01-08-2015)
Bron: YouTube ROC Friese Poort

Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/FunctieVacatures.cshtml)

Brochure Komindebouw.nl

  Voorkant 2017