Komindebouw.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Allround montagemedewerker industrieel produceren met hout

 

Functieomschrijving

In deze omschrijving wordt aangegeven wat het beroep Allround montagemedewerker industrieel produceren met hout inhoudt en wat je als professional moet kennen en kunnen aan het einde van de MBO opleiding (Industrieel produceren met hout - MBO 3). We willen ons hierbij met name richten op de beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken en werkprocessen) e.e.a. gebasseerd op het kwalificatie dossier. 

Allround montagemedewerker industrieel produceren met hout (MBO 3) 

De beginnend beroepsbeoefenaar industrieel produceren met hout is werkzaam bij een bedrijf die gericht is op het industrieel produceren van houten elementen. Hij verricht zijn werkzaamheden in een productieruimte.
 

Werkzaamheden Allround montagemedewerker industrieel produceren met hout (MBO 3) 

 

 • Houten elementen assembleren 
 • Assemblage van houten elementen voorbereiden 
 • Materialen selecteren, controleren en transporteren 
 • Houten elementen samenstellen 
 • Houten elementen afmonteren 
 • Houten elementen verzendklaar maken 
 • Opdracht assembleren van houten elementen afronden 
 • Hout/plaatmateriaal voor houten elementen bewerken met machines en gereedschappen 
 • Werkzaamheden met machines en gereedschappen voorbereiden 
 • Hout en plaatmateriaal selecteren, controleren en transporteren 
 • Snijgereedschappen van machines en gereedschappen aanbrengen en instellen 
 • Machines en gereedschappen instellen 
 • Proefbewerkingen uitvoeren met machines en gereedschappen 
 • Bewerkingen uitvoeren met machines en gereedschappen 
 • Opdracht bewerken van hout en plaatmateriaal afronden 
 • Productieproces houten elementen begeleiden 
 • Montagemedewerkers industrieel produceren met hout begeleiden en instrueren 
 • Productieproces houten elementen bewaken  

Functieprofiel

De beginnend beroepsbeoefenaar industrieel produceren met hout moet bij al zijn werkzaamheden instructies en procedures opvolgen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu. Hij draagt (mede) zorg voor een beheerst verloop van de productieprocessen. Hij is veiligheidsbewust; hij neemt veiligheidsregels als vanzelfsprekend in acht en zorgt ervoor dat hij zijn gezondheid en die van collega’s niet in gevaar brengt.
 

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • bezit basiskennis van constructies van houten elementen (zoals houtverbindingen, sterkte en vormvastheid, aansluitingen aan bouwkundige kaders) 
 • bezit basiskennis van duurzaam bouwen (bijvoorbeeld over gebruik duurzame materialen, energiebesparing, hergebruik van materialen) 
 • bezit basiskennis van gereedschappen en apparatuur voor het assembleren van houten elementen (zoals opsluitbanken, montagetafels, elektrische/pneumatische handgereedschappen, interne transportmiddelen en hijsapparatuur) 
 • bezit basiskennis van industriële processen bij het assembleren van houten elementen (zoals assemblagetechnieken, logistieke processen, interne kwaliteitsbewaking, efficiënte bedrijfsprocessen, LEAN, procedures en voorschriften) 
 • bezit basiskennis van materialen voor houten elementen (zoals hout en plaatmateriaal, hang- en sluitwerk, hardsteen en kunststeen, profielen en voegdichtingen, isolatiematerialen en membranen, glas en beglazingsmiddelen, gevelbekleding, ventilatieroosters) 
 • bezit basiskennis van middelen voor het assembleren van houten elementen (zoals reparatie- en egalisatiemiddelen, verbindingsmiddelen, onderhoudsmiddelen, schoonmaakmiddelen, verpakkings- en beschermingsmiddelen)
 • bezit basiskennis van standaard houten elementen (rechthoekige gevelelementen en houtskeletbouwelementen) 
 • bezit basiskennis van wetten, normen, voorschriften en richtlijnen voor houten elementen en de assemblage daarvan 
 • kan afmetingen van onderdelen voor houten elementen berekenen 
 • kan bedieningsinstructies van apparatuur gereedschappen lezen 
 • kan hoeveelheden van onderdelen voor houten elementen berekenen 
 • kan procedures en voorschriften die gelden op een assemblageafdeling van een houtverwerkend bedrijf opvolgen 
 • kan samenwerken en overleggen met collega's en leidinggevende bij het assembleren van houten elementen
 • kan vaktechnische informatie over het assembleren van houten elementen verzamelen
   

Voor Allround montagemedewerker industrieel produceren met hout geldt aanvullend:

 • bezit kennis van bijzondere gevelelementen (zoals gevelelementen met bijzonder bewegende delen, afwijkende constructies, niet-rechthoekige vormen en voor- of achterover hellende gevelelementen) of van bijzondere houtskeletbouwelementen (zoals houtskeletbouwelementen met niet-rechthoekige vormen, voor- of achterover hellende houtskeletbouwelementen, houtskeletbouwelementen met leidingenwerk, dakkapelconstructies en gootconstructies). 
 • bezit kennis van constructies van houten elementen (zoals houtverbindingen, sterkte en vormvastheid, aansluitingen aan bouwkundige kaders) 
 • bezit kennis van duurzaam bouwen (bijvoorbeeld over gebruik duurzame materialen, energiebesparing, hergebruik van materialen) 
 • bezit kennis van gereedschappen en apparatuur voor het assembleren van houten elementen (zoals opsluitbanken, montagetafels, elektrische/pneumatische handgereedschappen, interne transportmiddelen en hijsapparatuur) 
 • bezit kennis van houten elementen (gevelelementen, gevelvullende elementen, binnenspouwbladen, houtskeletbouwelementen) 
 • bezit kennis van industriële processen bij het assembleren van houten elementen (zoals assemblagetechnieken, logistieke processen, interne kwaliteitsbewaking, efficiënte bedrijfsprocessen, LEAN, procedures en voorschriften) 
 • bezit kennis van materialen voor houten elementen (zoals hout en plaatmateriaal, hang- en sluitwerk, hardsteen en kunststeen, profielen en voegdichtingen, isolatiematerialen en membranen, glas en beglazingsmiddelen, gevelbekleding, ventilatieroosters) 
 • bezit kennis van middelen voor het assembleren van houten elementen (zoals reparatie- en egalisatiemiddelen, verbindingsmiddelen, onderhoudsmiddelen, schoonmaakmiddelen, verpakkings- en beschermingsmiddelen) 
 • bezit kennis van wetten,normen, voorschriften en richtlijnen voor houten elementen en de assemblage daarvan 
 • kan kleine reparaties aan apparatuur en gereedschappen voor assemblagewerkzaamheden uitvoeren
 • kan procedures en voorschriften die gelden op een assemblageafdeling van een houtverwerkend bedrijf bewaken 
 • kan registratieformulieren over productieproces en productieresultaten bij het assembleren van houten elementen invullen

Bron: Kwalificatiedossier MBO Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, crebo 23004 (01-08-2015)
Bron: YouTube Hout SH&M 

Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/FunctieVacatures.cshtml)

Brochure Komindebouw.nl

  Voorkant 2017