Komindebouw.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Airco / warmtepompmonteur

 

Functieomschrijving

In deze omschrijving wordt aangegeven wat het beroep Airco / warmtepompmonteur inhoudt en wat je als professional moet kennen en kunnen aan het einde van de MBO opleiding (Koude- en klimaatsystemen - MBO 2). We willen ons hierbij met name richten op de beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken en werkprocessen) e.e.a. gebasseerd op het kwalificatie dossier. 
 

Airco/warmtepompmonteur (MBO 2)

De beroepsbeoefenaar is werkzaam bij een bedrijf dat systemen op het gebied van professionele koude- en koeltechniek, luchtbehandeling, comforttechniek en warmtepompsystemen aanlegt, onderhoudt en repareert. Afhankelijk van de opdracht werkt hij buiten of binnen, ook op hoogte en op moeilijk bereikbare plaatsen. De bedrijven zijn zowel klein als groot van omvang en kunnen zowel regionaal, landelijk als internationaal actief zijn.
 

Basiswerkzaamheden Airco/warmtepompmonteur (MBO 2)

 • Bereidt de werkzaamheden aan koude- en klimaatsystemen voor en plaatst onderdelen 
 • Bereidt werkzaamheden aan koude- en klimaatsystemen voor 
 • Demonteert componenten en leidingsystemen van koude- en klimaatsystemen 
 • Plaatst en monteert onderdelen in koude- en klimaatsystemen 
 • Legt leidingsystemen voor koude- en klimaatsystemen aan 
 • Rondt werkzaamheden aan koude- en klimaatsystemen af  
 • Werkt aan koelsystemen 
 • Bouwt koeltechnische systemen samen
 • Verricht onderhoud aan en lost storingen op in koelsystemen 
 • Beproeft en stelt koelsystemen in bedrijf 

Functieprofiel

De beroepsbeoefenaar werkt uit zichzelf volgens de voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Hij beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel. Hij werkt goed samen, handelt adequaat bij werkopdrachten die onvolledig zijn of uitgaan van onjuiste veronderstellingen. Hij is een visitekaartje van het bedrijf, is representatief en heeft een uitstekende houding en gedrag bij klanten. Hij levert kwalitatief goed werk dat voldoet aan de eisen en wensen van de klant. Hij beperkt overlast tot een minimum, voorkomt schade.
 

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • heeft kennis van de eisen gesteld in de 'Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties' 
 • heeft kennis van het jargon binnen de branche 
 • heeft kennis van technieken voor de montage van leidingen, kabels, componenten, appendages en regelapparatuur
   

Voor Airco/warmtepompmonteur geldt aanvullend:

 • heeft basiskennis van de koeltechnische branche en producten en diensten van het bedrijf waarvoor hij werkt 
 • heeft basiskennis van de opbouw en functionele werking van standaard koelsystemen 
 • heeft basiskennis van doel, functie en werking van standaard componenten en appendages voor koelsystemen 
 • heeft basiskennis van het kwaliteitssysteem en de kwaliteitseisen van het bedrijf waarvoor hij werkt 
 • heeft basiskennis van NEN 1010 met betrekking tot aanleg, montage en assemblage van het elektrotechnische deel van koelsystemen 
 • heeft basiskennis van standaard materialen en middelen die bij het plaatsen van koelsystemen worden toegepast 
 • heeft basiskennis van veilig werken in de elektrotechniek (NEN 3140) 
 • kan eenvoudige technische tekeningen en schema's voor koelsystemen lezen
   

 

Bron: Kwalificatiedossier MBO, Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, crebo 23117 (01-08-2015)
Bron: YouTube NVKL

Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/FunctieVacatures.cshtml)

Brochure Komindebouw.nl

  Voorkant 2017