Komindebouw.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Allround machinaal houtbewerker

 

Functieomschrijving

In deze omschrijving wordt aangegeven wat het beroep Allround machinaal houtbewerker inhoudt en wat je als professional moet kennen en kunnen aan het einde van de MBO opleiding (Machinaal houtbewerken - MBO 3). We willen ons hierbij met name richten op de beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken en werkprocessen) e.e.a. gebasseerd op het kwalificatie dossier. 
 

Allround machinaal houtbewerker (MBO 3)

De beginnend beroepsbeoefenaar machinaal houtbewerken is werkzaam bij houtverwerkende bedrijven die verschillende soorten hout en plaatmaterialen machinaal bewerken. Hij verricht zijn werkzaamheden in een productieruimte. In de meubelindustrie en (scheeps)interieurbouw levert hij onderdelen van hout en plaatmateriaal op voor meubels (kasten, balies, tafels) of (scheeps)interieurs (meubels of betimmeringen) die worden geleverd aan bedrijven, instellingen en particulieren. In de timmerindustrie levert hij onderdelen van hout en plaatmateriaal op die worden samengesteld tot gevelelementen (bijvoorbeeld kozijnen, ramen en deuren) voor de (utiliteits)bouw of trappen. In de houthandel levert hij onderdelen of eindproducten van hout en plaatmateriaal op die toegepast worden in de bouw of voor verdere bewerking worden geleverd aan de timmerindustrie, de meubelindustrie, interieurbouwbedrijven, palletbedrijven en overige houtverwerkende bedrijven. In de houtwarenindustrie levert hij onderdelen van hout en plaatmateriaal op voor houtwaren zoals pallets, houten verpakkingen, speelgoedartikelen, borstels en huishoudelijke artikelen.
 

Werkzaamheden Allround machinaal houtbewerker (MBO 3)

 • Machinaal houtbewerken 
 • Machinale werkzaamheden voorbereiden 
 • Productiegegevens samenstellen 
 • Hout en plaatmateriaal selecteren, controleren en transporteren 
 • Snijgereedschappen aanbrengen en instellen 
 • Houtbewerkingsmachines instellen 
 • Proefbewerking uitvoeren 
 • Bewerkingen uitvoeren met houtbewerkingsmachines 
 • Opdracht afronden 
 • Productieproces begeleiden 
 • Machinaal houtbewerkers begeleiden en instrueren 
 • Productieproces bewaken
   

Functieprofiel

De beginnend beroepsbeoefenaar machinaal houtbewerken moet bij al zijn werkzaamheden instructies en procedures opvolgen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu. Hij draagt (mede) zorg voor een beheerst verloop van de productieprocessen. Hij is veiligheidsbewust; hij neemt veiligheidsregels als vanzelfsprekend in acht en zorgt ervoor dat hij zijn gezondheid en die van collega’s niet in gevaar brengt. De beginnend beroepsbeoefenaar machinaal houtbewerken werkt nauwkeurig en is kwaliteitsbewust omdat deze aspecten van zijn werk mede bepalend zijn voor de kwaliteit van het eindproduct. Hij werkt geconcentreerd en zorgvuldig en vindt een juiste balans tussen snelheid van werken en de gewenste kwaliteit. De beginnend beroepsbeoefenaar machinaal houtbewerken dient alert te zijn op situaties die de productieprocessen (kunnen) verstoren, zoals problemen met de haalbaarheid van de planning, (kwaliteits)afwijkingen aan materialen en storingen aan productiemiddelen. In voorkomende gevallen lost hij (in overleg) problemen op, neemt hij de benodigde maatregelen of waarschuwt hij zijn leidinggevende. De beginnend beroepsbeoefenaar machinaal houtbewerken kan zowel zelfstandig werken als samenwerken.
 

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • bezit basiskennis van afvalscheiding in houtverwerkende bedrijven 
 • bezit basiskennis van bewerkingsmethoden van hout en plaatmateriaal 
 • bezit basiskennis van controlemethoden van de kwaliteit van hout en plaatmateriaal 
 • bezit basiskennis van de belastbaarheid van het lichaam bij productiewerkzaamheden 
 • bezit basiskennis van duurzaamheid (bijvoorbeeld gebruik duurzame materialen, energiebesparing, hergebruik van materialen) 
 • bezit basiskennis van geometrie bij houtverspaningstechnieken 
 • bezit basiskennis van het maken van technische schetsen 
 • bezit basiskennis van hout en plaatmaterialen 
 • bezit basiskennis van houtbewerkingsmachines 
 • bezit basiskennis van houtverspaningstechnieken 
 • bezit basiskennis van informatiebronnen die geraadpleegd worden houtverwerkende bedrijven 
 • bezit basiskennis van interne transportmiddelen voor hout en plaatmateriaal 
 • bezit basiskennis van laadmethoden van hout en plaatmateriaal op interne transportmiddelen 
 • bezit basiskennis van onderhoudsmiddelen voor houtbewerkingsmachines 
 • bezit basiskennis van opslagmethoden voor hout en plaatmateriaal 
 • bezit basiskennis van parameters bij CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines 
 • bezit basiskennis van productiegegevens voor de bewerking van hout en plaatmateriaal 
 • bezit basiskennis van productiemethoden van onderdelen of eindproducten van hout en plaatmateriaal
 • bezit basiskennis van randapparatuur van houtbewerkingsmachines 
 • bezit basiskennis van werkstukopspanning op CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines 
 • kan afmetingen voor onderdelen van hout en plaatmateriaal berekenen 
 • kan bedieningsinstructies van houtbewerkingsmachines lezen 
 • kan hoeveelheden hout en plaatmateriaal berekenen 
 • kan procedures en voorschriften die gelden op een productieafdeling van een houtverwerkend bedrijf opvolgen 
 • kan samenwerken en overleggen met collega's en leidinggevende bij het machinaal houtbewerken 
 • kan vaktechnische informatie over machinaal houtbewerken en producten van hout en plaatmateriaal verzamelen 
   

Voor Allround machinaal houtbewerker geldt aanvullend:

 • bezit kennis van aandrijftechnieken bij houtbewerkingsmachines en randapparatuur 
 • bezit kennis van aansturing van CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines 
 • bezit kennis van bewerkingsmethoden van hout en plaatmateriaal 
 • bezit kennis van CNC-gestuurde productieprocessen 
 • bezit kennis van controlemethoden van de kwaliteit van hout en plaatmateriaal 
 • bezit kennis van de belastbaarheid van het lichaam bij productiewerkzaamheden 
 • bezit kennis van de invloed van doorvoersnelheid 
 • bezit kennis van duurzaamheid (bijvoorbeeld gebruik duurzame materialen, energiebesparing, hergebruik van materialen) 
 • bezit kennis van geometrie bij houtverspaningstechnieken 
 • bezit kennis van het maken van technische schetsen 
 • bezit kennis van het maken van uitslagen van ware lengte en vormen 
 • bezit kennis van hout en plaatmaterialen 
 • bezit kennis van houtbewerkingsmachines 
 • bezit kennis van houtverspaningstechnieken 
 • bezit kennis van informatiebronnen die geraadpleegd worden houtverwerkende bedrijven 
 • bezit kennis van interne transportmiddelen voor hout en plaatmateriaal 
 • bezit kennis van krachten bij verspaningstechnieken 
 • bezit kennis van laadmethoden van hout en plaatmateriaal op interne transportmiddelen 
 • bezit kennis van machinebesturing 
 • bezit kennis van omsteltijd, doorlooptijd en standtijd 
 • bezit kennis van onderhoudsmiddelen voor houtbewerkingsmachines 
 • bezit kennis van opslagmethoden voor hout en plaatmateriaal 
 • bezit kennis van parameters bij CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines 
 • bezit kennis van productiegegevens voor de bewerking van hout en plaatmateriaal 
 • bezit kennis van productiemethoden van onderdelen of eindproducten van hout en plaatmateriaal 
 • bezit kennis van randapparatuur van houtbewerkingsmachines 
 • bezit kennis van werkstukopspanning op CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines 
 • kan bewerkingstijden aan hout en plaatmateriaal berekenen 
 • kan houtverspaningscondities berekenen 
 • kan kleine reparaties aan houtbewerkingsmachines en randapparatuur uitvoeren 
 • kan procedures en voorschriften die gelden op een productieafdeling van een houtverwerkend bedrijf bewaken 
 • kan registratieformulieren over productieproces en productieresultaten invullen


Bron: Kwalificatiedossier MBO Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven crebo 23007 (01-08-2015)
Bron: YouTube Drenthe College
Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/FunctieVacatures.cshtml)

Brochure Komindebouw.nl

  Voorkant 2017