Komindebouw.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Scheeps- en jachtbouwkundige

 

Functieomschrijving

In deze omschrijving wordt aangegeven wat het beroep Scheeps- en jachtbouwkundige inhoudt en wat je als professional moet kennen en kunnen aan het einde van de MBO opleiding (Maritieme Techniek - MBO 4). We willen ons hierbij met name richten op de beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken en werkprocessen) e.e.a. gebasseerd op het kwalificatie dossier. 

Scheeps- en jachtbouwkundige (MBO 4) 

De scheeps- en jachtbouwkundige is betrokken bij het ontwerp, de nieuwbouw, de reparatie en de sloop van vaartuigen en werktuigen in de volgende sectoren: scheepsbouw, jachtbouw, waterbouw en offshore. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld bulkschepen, stukgoedschepen, gespecialiseerde schepen, niet-vrachtschepen (sleepboten, baggerschepen, ondersteuningsschepen voor de offshore, Floating Production, Storage and Offloading-schepen, boorschepen, cruiseschepen en veerboten) en kleine en grote jachten. De scheeps- en jachtbouwkundige is aanwezig in de tekenkamer of op de werkvloer. Hij kan ook leiding geven aan (delen van) het bouwproces en aan operationele afdelingen.
 

Werkzaamheden Scheeps- en jachtbouwkundige (MBO 4)

 • Bereidt de bouw/modificatie van het vaartuig/werktuig voor 
 • Verzamelt en screent informatie voor het basisontwerp 
 • Stelt het basisontwerp op 
 • Maakt werk- en constructietekeningen 
 • Maakt kostprijsberekeningen 
 • Werkt mee aan het opstellen van het contract 
 • Assisteert bij de projectleiding van het bouwproces 
 • Start de engineeringfase op 
 • Selecteert leveranciers en onderaannemers 
 • Regelt en bestelt materialen en middelen 
 • Bewaakt het budget 
 • Monitort de voortgang 
 • Administreert en rapporteert gegevens van het project 
 • Stelt de eind- en nacalculatie op
 • Bereidt de oplevering van het (deel)project voor 
 • Werkt mee aan de bouw, reparatie en/of modificatie van (onderdelen van) vaartuigen/werktuigen
 • Oriënteert zich op de bouw-, reparatie- of modificatiewerkzaamheden 
 • Voert bouw/reparatie/modificatie uit aan vaartuigen/werktuigen, onderdelen ervan en/of systemen aan boord 
 • Meet, controleert en test de bouw/reparatie/modificatie 
 • Rondt de bouw/reparatie/modificatiewerkzaamheden af
 • Geeft leiding aan medewerkers op de werkvloer 
 • Plant en verdeelt de werkzaamheden voor het (deel)project 
 • Begeleidt en stuurt medewerkers aan 
 • Voert werkoverleg

Functieprofiel

De scheeps- en jachtbouwkundige heeft een professionele en klantgerichte houding. Hij is vaktechnisch goed onderlegd en is kwaliteitsbewust en zorgvuldig. Hij kent de risico's van zijn vak. Hij werkt op onregelmatige tijden en is flexibel inzetbaar. Hij kan omgaan met de strakke planning van de werkzaamheden en met tijdsdruk. Hij toont initiatieven en kan improviseren. Hij is communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk.
 

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • bezit specialistische kennis van werkvoorbereiding 
 • bezit kennis van Arbo-, veiligheids- en milieuvoorschriften § bezit kennis van VCA 
 • bezit kennis van (financiële) projectadministratie 
 • bezit kennis van de markt van de scheeps- en jachtbouw 
 • bezit specialistische kennis van de verschillende typen schepen 
 • bezit kennis van regels/wetgeving op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld van recycling van materialen en middelen 
 • bezit kennis van de wettelijke richtlijnen (waaronder de Wet op de pleziervaartuigen, de verplichte uitrusting volgens de IMO richtlijnen, Certificate of Class voor schip en machinerieën) 
 • bezit kennis van logistieke processen bij de bouw van een vaartuig/werktuig 
 • bezit kennis van de toe te passen materialen en de duurzaamheid van deze materialen 
 • bezit specialistische kennis van scheepsbouwkundige principes 
 • bezit kennis van vakjargon van de branche in het Nederlands en Engels 
 • kan communicatieve en sociale vaardigheden toepassen in de omgang met interne en externe betrokkenen
 • kan rekenen aan het ontwerp 
 • kan gesprekken voeren in het Engels en Duits over de bouw/reparatie van het vaartuig/werktuig 
 • kan instructies en handleidingen lezen in het Engels en Duits 
 • kan ontwerpvaardigheden inzetten en ontwerpschetsen maken 
 • kan tekenen met digitale tekenprogramma's (2D en 3D)
   

 

 

Bron: Kwalificatiedossier MBO, Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, crebo 23144 (01-08-2015)
Bron: YouTube ROC Friesepoort 

Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/FunctieVacatures.cshtml)

Brochure Komindebouw.nl

  Voorkant 2017