Komindebouw.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Allround constructiewerker

 

Functieomschrijving

In deze omschrijving wordt aangegeven wat het beroep Allround constructiewerker inhoudt en wat je als professional moet kennen en kunnen aan het einde van de MBO opleiding (Metaalbewerken - MBO 3). We willen ons hierbij met name richten op de beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken en werkprocessen) e.e.a. gebasseerd op het kwalificatie dossier.
 

Allround constructiewerker (MBO 3)

De beroepsbeoefenaar is werkzaam in de sector techniek. Hij is in het algemeen werkzaam bij bedrijven in de metaalproductenindustrie, waaronder grote en kleine bedrijven in de constructie, plaatwerk, pijpenbewerking en lassen. Daarnaast wordt hij ook aangetroffen bij toeleveringsbedrijven, machine- en apparatenbouw en in de transportmiddelenindustrie, waaronder de scheepsbouw en petrochemie, offshore en voedingsmiddelenindustrie. 
 

Werkzaamheden Allround constructiewerker (MBO 3)

 • Voert constructie- en reparatiewerkzaamheden uit 
 • Controleert aangeleverde informatie en toelaatbare belasting 
 • Voert constructiewerkzaamheden uit 
 • Voert constructiereparaties en -modificaties uit 
 • Begeleidt minder ervaren collega’s 
 • Rondt uitgevoerde constructiewerkzaamheden af

 

Functieprofiel

De beroepsbeoefenaar is vaktechnisch goed onderlegd, is kwaliteitsbewust, zorgvuldig in uitvoering van werkzaamheden, werkt veilig en accuraat. Hij kan goed over zijn vak communiceren met anderen en is alert op afwijkingen en fouten. Hij kent de risico's van zijn vak.
 

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • heeft basiskennis van assemblage- en montagetechnieken 
 • heeft basiskennis van diverse soorten materialen 
 • heeft basiskennis van gereedschappen voor het in en afstellen van machines 
 • heeft basiskennis van het kwaliteitssysteem en kwaliteitseisen van het eigen bedrijf 
 • heeft basiskennis van opbouw en werking van het product 
 • heeft basiskennis van persoonlijke beschermingsmiddelen 
 • heeft basiskennis van toe te passen meetinstrumenten en meetmethoden 
 • heeft basiskennis van vaktaal binnen de branche 
 • heeft theoretische kennis van het werkveld van het beroep 
 • kan bewerkings- en vervormingstechnieken uitvoeren 
 • kan boormachines instellen en bedienen 
 • kan lasapparatuur instellen en bedienen
 • kan laskanten aanbrengen 
 • kan lasmethodebeschrijvingen toepassen 
 • kan lasparameters toepassen 
 • kan relevante arbo-, veiligheids-, milieuregels en bedrijfsvoorschriften toepassen 
 • kan scheidende technieken uitvoeren 
 • kan technische tekeningen en schema's lezen 
 • kan verbindingstechnieken uitvoeren 
 • kan zaagmachines instellen en bedienen Bron: Kwalificatiedossier beroepsonderwijs en bedrijfsleven, crebo 25291, 01-08-2015
Bron: YouTube Kenteq

Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/FunctieVacatures.cshtml)

Brochure Komindebouw.nl

  Voorkant 2017