Komindebouw.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Allround meubelmaker / (scheeps)interieurbouwer

 

Functieomschrijving

In deze omschrijving wordt aangegeven wat het beroep Allround meubelmaker / (scheeps)interieurbouwer inhoudt en wat je als professional moet kennen en kunnen aan het einde van de MBO opleiding (Meubel en (scheeps)interieur maken - MBO 3). We willen ons hierbij met name richten op de beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken en werkprocessen) e.e.a. gebasseerd op het kwalificatie dossier. 
 

Allround meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (MBO 3)

Beginnend beroepsbeoefenaars zijn werkzaam bij bedrijven in de hout- en meubelbranche die gericht zijn op het produceren van meubels en/of (scheeps)interieurs. Deze bedrijven zijn voornamelijk klein tot middelgroot. Een relatief gering aantal bedrijven kan als groot worden gekenmerkt. De bedrijven leveren aan bedrijven en particulieren. Beginnend beroepsbeoefenaars werken in de productieruimte van een bedrijf in de meubelindustrie of een (scheeps-) interieurbouwbedrijf. Afhankelijk van het soort werk doen ze dit in teamverband of werken ze alleen. De definitie van een meubel geldend voor het kwalificatiedossier Meubels en (scheeps)interieurs maken is: een verplaatsbaar gebruiksvoorwerp of object overwegend en in oorsprong van hout dat ook andere materialen kan bevatten, zoals metaal, kunststof, glas, textiel of natuursteen. De bewerkingsmethoden en -technieken, de assemblage en afwerking van het object houden rekening met de fundamentele fysische en esthetische eigenschappen van het basismateriaal hout.
 

Werkzaamheden Allround meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (MBO 3)

 • Machinaal houtbewerken
 • Machinale werkzaamheden voorbereiden 
 • Productiegegevens samenstellen 
 • Hout en plaatmateriaal selecteren, controleren en transporteren 
 • Snijgereedschappen aanbrengen en instellen 
 • Houtbewerkingsmachines instellen 
 • Proefbewerking uitvoeren 
 • Bewerkingen uitvoeren met houtbewerkingsmachines 
 • Opdracht afronden 
 • Meubels en (scheeps)interieurbouwproducten samenstellen en afwerken 
 • Werkopdracht voorbereiden 
 • Bewerkte producten, gereedschappen en mallen selecteren, controleren en transporteren 
 • Meubels en (scheeps)interieurbouwproducten monteren 
 • Meubels en (scheeps)interieurbouwproducten afwerken
 • Meubels en (scheeps)interieurbouwproducten afmonteren 
 • Opdracht afronden 
 • Meubels en (scheeps)interieurs plaatsen 
 • Werkopdracht voorbereiden 
 • Bewerkte producten en gereedschappen selecteren, controleren en transporteren 
 • Vaststellen van de situatie op locatie 
 • Grondhout aanbrengen 
 • Meubels en (scheeps)interieurbouwproducten plaatsen en controleren 
 • Opdracht afronden 
 • Productieproces meubelmaken/(scheeps)interieurbouw begeleiden 
 • Medewerkers begeleiden en instrueren 
 • Productieproces bewaken 
   

Functieprofiel

Gezien de aard van de werkzaamheden en de voorschriften wordt van beginnend beroepsbeoefenaars verwacht dat zij zorgvuldig en nauwkeurig zijn. Precies en maatvast werken is van belang voor de beginnend beroepsbeoefenaars omdat het maatwerk betreft. Nauwkeurigheid, netheid en concentratie zijn tijdens de werkzaamheden van belang, omdat er tijdens de werkzaamheden een goede balans gevonden moet worden tussen snelheid en kwaliteit en omdat er hoge eisen worden gesteld aan het eindresultaat. Stressbestendigheid is van belang, omdat beginnend beroepsbeoefenaars onder tijdsdruk kunnen komen te werken. 

Ze reageren dan kalm op onverwachte ontwikkelingen en problemen. Veiligheidsbewustzijn is van belang om de gezondheid en die van de collega’s niet in gevaar te brengen. Veiligheidsregels worden als vanzelfsprekend in acht genomen. Bij alle werkzaamheden dienen ze de (bedrijfs)voorschriften op het gebied van kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu in acht te nemen. Ook wordt van hen verwacht dat ze zowel zelfstandig als samen kunnen werken. In voorkomende gevallen lost hij (in overleg) problemen op, neemt de benodigde maatregelen of waarschuwt de leidinggevende. Ten slotte moeten ze zich bewust zijn van het belang van kwaliteit en (in overleg) problemen kunnen oplossen.
 

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • bezit basiskennis van afvalscheiding in houtverwerkende bedrijven 
 • bezit basiskennis van bewerkingsmethoden van hout en plaatmateriaal 
 • bezit basiskennis van controlemethoden van de kwaliteit van hout en plaatmateriaal 
 • bezit basiskennis van de belastbaarheid van het lichaam bij productiewerkzaamheden 
 • bezit basiskennis van geometrie bij houtverspaningstechnieken 
 • bezit basiskennis van het maken van technische schetsen 
 • bezit basiskennis van houtbewerkingsmachines 
 • bezit basiskennis van informatiebronnen die geraadpleegd worden houtverwerkende bedrijven 
 • bezit basiskennis van interne transportmiddelen voor hout en plaatmateriaal 
 • bezit basiskennis van laadmethoden van hout en plaatmateriaal op interne transportmiddelen 
 • bezit basiskennis van onderhoudsmiddelen voor houtbewerkingsmachines 
 • bezit basiskennis van opslagmethoden voor hout en plaatmateriaal 
 • bezit basiskennis van parameters bij CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines 
 • bezit basiskennis van productiegegevens voor de bewerking van hout en plaatmateriaal 
 • bezit basiskennis van productiemethoden van onderdelen of eindproducten van hout en plaatmateriaal 
 • bezit basiskennis van randapparatuur van houtbewerkingsmachines 
 • bezit basiskennis van verspaningstechnieken 
 • bezit basiskennis van werkstukopspanning op CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines 
 • kan afmetingen hout en plaatmateriaal berekenen 
 • kan bedieningsinstructies van houtbewerkingsmachines lezen 
 • kan hoeveelheden hout en plaatmateriaal berekenen 
 • kan vaktechnische informatie verzamelen 
 • bezit basiskennis van hout en plaatmaterialen 
 • kan procedures en voorschriften die gelden op een productieafdeling van een houtverwerkend bedrijf opvolgen
 • kan samenwerken en overleggen met collega's en leidinggevende bij het machinaal houtbewerken 
 • kan vaktechnische informatie over machinaal houtbewerken en producten van hout en plaatmateriaal verzamelen 
 • bezit basiskennis van duurzaamheid (bijvoorbeeld gebruik duurzame materialen, energiebesparing, hergebruik van materialen) 
 • bezit basiskennis van (snij)gereedschappen
   

Voor Allround meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer geldt aanvullend:

 • bezit kennis van aandrijftechnieken bij houtbewerkingsmachines en randapparatuur 
 • bezit kennis van aansturing van CNC-gestuurde machines § bezit kennis van afmetingen 
 • bezit kennis van afvalscheiding 
 • bezit kennis van bewerkingsmethoden van hout en plaatmateriaal 
 • bezit kennis van CNC gestuurde productieprocessen 
 • bezit kennis van controlemethoden van de kwaliteit van hout en plaatmateriaal 
 • bezit kennis van de aansturing van CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines 
 • bezit kennis van de belastbaarheid van het lichaam bij productiewerkzaamheden 
 • bezit kennis van de invloed van doorvoersnelheid 
 • bezit kennis van geometrie bij houtverspaningsverspaningstechnieken 
 • bezit kennis van het maken van technische schetsen 
 • bezit kennis van het maken van uitslagen van ware lengte en vormen 
 • bezit kennis van houtbewerkingsmachines 
 • bezit kennis van hulpmiddelen 
 • bezit kennis van informatiebronnen die geraadpleegd worden bij houtverwerkende bedrijven 
 • bezit kennis van krachten bij verspaningstechnieken 
 • bezit kennis van laadmethoden van hout en plaatmateriaal op interne transportmiddelen 
 • bezit kennis van machinebesturing 
 • bezit kennis van omstel-, doorloop en standtijd 
 • bezit kennis van onderhoudsmiddelen voor houtbewerkingsmachines 
 • bezit kennis van opslagmethoden van hout en plaatmateriaal 
 • bezit kennis van parameters bij CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines 
 • bezit kennis van productiegegevens voor de bewerking van hout en plaatmateriaal 
 • bezit kennis van productiemethoden van onderdelen of eindproducten van hout en plaatmateriaal 
 • bezit kennis van randapparatuur van houtbewerkingsmachines 
 • bezit kennis van houtverspaningstechnieken 
 • bezit kennis van werkstukopspanning op CNCgestuurde houtbewerkingsmachines 
 • kan bewerkingstijden van hout en plaatmateriaal berekenen 
 • kan kleine reparaties aan houtbewerkingsmachines en randapparatuur uitvoeren 
 • kan procedures en voorschriften bewaken 
 • kan registratieformulieren ten behoeve van de kwaliteitsbewaking invullen 
 • kan houtverspaningscondities berekenen 
 • bezit kennis van hout en plaatmaterialen 
 • bezit kennis van duurzaamheid (bijvoorbeeld gebruik duurzame materialen, energiebesparing, hergebruik van materialen)
   Bron: Kwalificatiedossier Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, crebo 23008 (01-08-2015)
Bron: YouTube OBD-Opleidingen

Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/FunctieVacatures.cshtml)

Brochure Komindebouw.nl

  Voorkant 2017