Komindebouw.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Allround meubelstoffeerder

 

Functieomschrijving

In deze omschrijving wordt aangegeven wat het beroep Allround meubelstoffeerder inhoudt en wat je als professional moet kennen en kunnen aan het einde van de MBO opleiding (Meubels stofferen - MBO 3). We willen ons hierbij met name richten op de beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken en werkprocessen) e.e.a. gebasseerd op het kwalificatie dossier. 
 

Allround meubelstoffeerder (MBO 3)

De beginnend beroepsbeoefenaar is werkzaam bij bedrijven die meubels stofferen en/of herstofferen. Dit kunnen meubelfabrieken, ambachtelijke stoffeerbedrijven en industriële bedrijven zijn, waarvan de grootte varieert. De bedrijven leveren aan particulieren, maar ook aan bedrijven en overheid. De beginnend beroepsbeoefenaar verricht zijn werkzaamheden over het algemeen in een productieruimte.
 

Werkzaamheden Allround meubelstoffeerder (MBO 3)

 • Meubels stofferen 
 • Stofferen van meubels voorbereiden 
 • Productiegegevens samenstellen 
 • Materialen en gereedschappen selecteren, controleren en intern transporteren 
 • Meubels demonteren 
 • Vul- en bekledingsmaterialen op maat maken 
 • Machines instellen en locken en stikken van de bekleding 
 • Vul- en bekledingsmaterialen aanbrengen 
 • Gestoffeerde meubels afwerken 
 • Opdracht afronden 
 • Productieproces begeleiden 
 • Medewerkers begeleiden en instrueren 
 • Productieproces bewaken
   

Functieprofiel

Gezien de aard van de werkzaamheden en de voorschriften wordt van een beginnend beroepsbeoefenaar verwacht dat hij zorgvuldig en nauwkeurig is. Bij al zijn werkzaamheden dient de hij de (bedrijfs)voorschriften op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu in acht te nemen. Ook wordt verwacht dat hij zowel zelfstandig als samen kan werken. De beginnend beroepsbeoefenaar staat open voor nieuwe ontwikkelingen. Hij stelt zich daarin positief op en doet het benodigde om veranderingen zich eigen te maken. Ten slotte moet de beginnend beroepsbeoefenaar zich bewust zijn van het belang van kwaliteit en (in overleg) problemen kunnen oplossen.
 

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • bezit basiskennis van de ergonomische maten van de mens 
 • bezit basiskennis van de stoffeertechnieken van standaard meubels 
 • bezit basiskennis van machines, gereedschappen, hulpmiddelen en interne transportmiddelen waarmee hij werkt 
 • bezit basiskennis van materialen die bij het stofferen van standaard meubels toegepast worden 
 • bezit basiskennis van standaard meubels en de constructie van standaard meubels die gestoffeerd worden
 • bezit basiskennis van stoffeervormen voor standaard meubels 
 • kan eenvoudige problemen herkennen en deze deze problemen planmatig oplossen 
 • kan procedures en voorschriften die gelden bij het stofferen van meubels opvolgen 
 • kan samenwerken en overleggen met collega's en leidinggevende bij het stofferen van meubels 
   

Voor Allround meubelstoffeerder geldt aanvullend:

 • bezit kennis van alle meubels en de constructie van alle meubels die gestoffeerd worden 
 • bezit kennis van bedrijfsvoorschriften en normen over kwaliteit, arbo en milieu bij het voorbereiden, uitvoeren en afsluiten van zijn werkzaamheden 
 • bezit kennis van de ergonomische maten van de mens 
 • bezit kennis van de stoffeertechnieken van alle meubels 
 • bezit kennis van machines, gereedschappen, hulpmiddelen en interne transportmiddelen waarmee hij werkt 
 • bezit kennis van materialen die bij het stofferen van alle meubels toegepast worden 
 • bezit kennis van stoffeervormen voor alle meubels 
 • kan communiceren met klanten 
 • kan problemen herkennen en deze problemen planmatig oplossen 
 • kan procedures en voorschriften bewaken die gelden in de productieafdeling van een meubelstoffeerbedrijf
   

Bron: Kwalificatiedossier MBO Beroepsonderswijs en Bedrijfsleven, crebo 23009
Bron: YouTube Expertisecentrum Meubel

Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/FunctieVacatures.cshtml)

Brochure Komindebouw.nl

  Voorkant 2017