Komindebouw.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Allround operationeel technicus

 

Functieomschrijving

In deze omschrijving wordt aangegeven wat het beroep Allround operationeel technicus inhoudt en wat je als professional moet kennen en kunnen aan het einde van de MBO opleiding ((Operationeel Technicus - MBO 4). We willen ons hierbij met name richten op de beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken en werkprocessen) e.e.a. gebasseerd op het kwalificatie dossier. 

Allround operationeel technicus (MBO 4)

De Technicus werkt onder andere bij een externe dienstverlener in de industrie of installatietechniek, bij bedrijven die horen tot de energiesector, de procesindustrie, in ziekenhuizen, bij onderhoudsbedrijven of bij de Koninklijke Marine.
 

Werkzaamheden Allround operationeel technicus (MBO 4)

 • Bedient en bewaakt installatie 
 • Bereidt de werkzaamheden voor 
 • Bedient installatie 
 • Bewaakt de installatie 
 • Verricht metingen en monstername 
 • Lost storingen op 
 • Onderhoudt en verricht werkzaamheden aan installatie 
 • Test installatie 
 • Bereidt onderhoudswerkzaamheden voor 
 • Voert onderhoud en bijbehorende administratie uit 
 • Begeleidt productiewerkzaamheden 
 • Instrueert medewerkers 
 • Begeleidt medewerkers
   

Functieprofiel

De Technicus bedient en bewaakt het productieproces en verricht onderhouds/installatiewerkzaamheden en draagt zorg voor de kwaliteit en veiligheid van de procestechnische installatie en de producten. Hij is waakzaam en alert op afwijkingen van de installatie en het product. Hij werkt accuraat, zelfstandig en is klant- en oplossingsgericht. Hij beschikt over een analytisch en probleemoplossend vermogen. 

Bij het bewaken en bedienen van het productieproces werkt de Technicus in teamverband. Indien nodig overlegt hij met collega’s, leidinggevende en/of andere betrokkenen. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen werk, houdt zijn kennis actueel, blijft zich ontwikkelen en weet waar hij relevante informatie kan vinden. Hij kent zijn rol in de (te bezoeken) organisatie en weet met wie hij waarover moet communiceren. 

De Technicus is zich bewust van risico’s die kunnen voorkomen op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu. Daarnaast is hij zich ervan bewust dat onjuist handelen ernstige schade aan mensen, milieu, gebouwen en apparatuur kan veroorzaken en mogelijke (financiële) gevolgen voor het bedrijf, zoals productie-uitval, kan hebben.
 

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • Machines / installaties / materialen / gereedschappen 
 • bezit kennis van handgereedschappen en hulpmiddelen voor het (de)monteren van machineonderdelen en -installaties 
 • bezit kennis van onderhoudstechnieken die relevant zijn bij werkzaamheden in de proces/productietechniek 
 • kan relevante zoekstrategieën voor het achterhalen van (technische) gegevens / storingen toepassen
 • kan onderdelen en componenten (de)monteren 
 • kan productieplanning gebruiken die relevant zijn bij productiewerkzaamheden in de proces/productietechniek 
 • Plannen / organiseren / overleggen / afstemmen 
 • kan de planning gebruiken die relevant is bij onderhoudswerkzaamheden in de proces/productietechniek 
 • Schema's / informatie / documentatie 
 • kan werken volgens technische (bouw- en constructie)tekeningen en schema's 
 • kan beroepsspecifieke technische documentatie en instructies in het Engels lezen
   

Voor Allround operationeel technicus geldt aanvullend:

 • kan efficiënt handelen door een relatie leggen tussen tijd, kosten en kwaliteit
   

 

Bron: Kwalificatiedossier MBO, Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, Crebo 23132 (01-08-2015)
Bron: YouTube Noorderpoort 

Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/FunctieVacatures.cshtml)

Brochure Komindebouw.nl

  Voorkant 2017