Komindebouw.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Allround parketteur

 

Functieomschrijving

In deze omschrijving wordt aangegeven wat het beroep Allround parketteur inhoudt en wat je als professional moet kennen en kunnen aan het einde van de MBO opleiding (Parketvloeren leggen - MBO 3). We willen ons hierbij met name richten op de beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken en werkprocessen) e.e.a. gebasseerd op het kwalificatie dossier. 

Allround parketteur (MBO 3)

De beginnend beroepsbeoefenaar parketvloeren leggen is werkzaam bij bedrijven die gericht zijn op de verkoop en het leggen van parketvloeren. ‘Parketvloeren’ is de verzamelnaam voor traditionele parketvloeren van hout, vloeren van massief houten vloerdelen en geprefabriceerde vloeren. Een groot deel van de bedrijven heeft een winkel/showroom, waar klanten komen en waar zij geadviseerd worden door een verkoopadviseur. De beginnend beroepsbeoefenaar parketvloeren leggen voert zijn werkzaamheden voornamelijk uit op locatie bij klanten.
 

Werkzaamheden Allround parketteur (MBO 3)

 • Parketvloeren leggen 
 • Werkopdracht voorbereiden 
 • Materialen en gereedschappen selecteren, controleren en transporteren 
 • Werkuitvoering voorbereiden op locatie 
 • Ondervloeren geschikt maken en tussenvloeren leggen 
 • Parketvloeren leggen 
 • Parketvloeren schuren 
 • Parketvloeren afwerken 
 • Bestaande parketvloeren onderhouden 
 • Werkopdracht afronden
 • Proces van parketvloeren leggen begeleiden 
 • Parketteurs begeleiden en instrueren 
 • Proces van parketvloeren leggen bewaken

Functieprofiel

De beginnend beroepsbeoefenaar parketvloeren leggen richt zich tot op detailniveau op het leveren van werk van hoge kwaliteit. Hij levert maatwerk waarbij nauwkeurigheid, discipline, netheid en concentratie tijdens de werkzaamheden van groot belang zijn. Hij is kritisch op (tussen)resultaten van het uitgevoerde werk. Gedurende het werk behoudt hij de balans tussen snelheid van werken en het op te leveren resultaat. Hij is zich bewust van de kosten die de klant voor de vloer moet betalen. Hij stelt zich zo op dat de samenwerking in een team goed verloopt. De beginnend beroepsbeoefenaar parketvloeren leggen weet op professionele wijze om te gaan met het feit dat hij in privé-omgevingen van klanten werkzaam is. Bij klantcontact is hij representatief voor het bedrijf. Hij luistert aandachtig naar wensen of klachten van klanten. Hij presenteert zich als ter zake kundig en weet zaken begrijpelijk en correct toe te lichten. De beginnend beroepsbeoefenaar parketvloeren leggen moet bij al zijn werkzaamheden instructies en procedures opvolgen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu. Hij draagt (mede) zorg voor een beheerst verloop van de werkzaamheden. Hij is veiligheidsbewust; hij neemt veiligheidsregels als vanzelfsprekend in acht en zorgt ervoor dat hij zijn gezondheid en die van collega’s niet in gevaar brengt.
 

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • bezit basiskennis van eisen die gesteld worden aan de situatie op locatie zoals de staat van ondervloeren 
 • bezit basiskennis van legpatronen van parketvloeren zoals stroken, visgraat, vlechtpatronen, bourgogne en avegoor 
 • bezit basiskennis van machines, gereedschappen en hulpmiddelen voor het leggen van parketvloeren zoals zaagtafels, tackers, schuurmachines, plaatsingsmaterialen en meetgereedschappen 
 • bezit basiskennis van materialen die bij het leggen van parketvloeren toegepast worden zoals hout, plaatmaterialen, lijmen, bevestigingsmiddelen en afwerkmiddelen 
 • bezit basiskennis van normen over kwaliteit, arbo, milieu en bedrijfsprocedures bij het voorbereiden, uitvoeren en afronden van zijn werkzaamheden 
 • bezit basiskennis van technieken die toegepast worden bij het leggen van de verschillende soorten parketvloeren met verschillende legpatronen op verschillende ondervloeren 
 • kan afmetingen van benodigde materialen berekenen 
 • kan bedieningsinstructies van machines en gereedschappen lezen 
 • kan hoeveelheden van benodigde materialen berekenen 
 • kan procedures en voorschriften die gelden bij het leggen van parketvloeren opvolgen 
 • kan samenwerken en overleggen met collega's en leidinggevenden bij het leggen van parketvloeren 
 • kan vaktechnische informatie over het leggen van parketvloeren verzamelen 
   

Voor Allround parketteur geldt aanvullend:

 • bezit kennis van alle voorkomende eisen die gesteld worden aan de situatie op locatie zoals de staat van de ondervloeren en de relatieve luchtvochtigheid 
 • bezit kennis van alle voorkomende legpatronen van parketvloeren zoals stroken, visgraat, vlechtpatronen, bourgogne en avegoor 
 • bezit kennis van alle voorkomende machines, gereedschappen en hulpmiddelen voor het leggen van parketvloeren zoals zaagtafels, tackers, schuurmachines, plaatsingsmaterialen en meetgereedschappen
 • bezit kennis van alle voorkomende materialen die bij het leggen van parketvloeren toegepast worden hout, plaatmaterialen, lijmen, bevestigingsmiddelen en afwerkmiddelen 
 • bezit kennis van alle voorkomende normen over kwaliteit, arbo, milieu en bedrijfsprocedures bij het voorbereiden, uitvoeren en afronden van zijn werkzaamheden 
 • bezit kennis van alle voorkomende technieken die toegepast worden bij het leggen van de verschillende soorten parketvloeren met verschillende legpatronen op verschillende ondervloeren 
 • kan kleine reparaties aan machines en gereedschappen uitvoeren 
 • kan procedures en voorschriften die gelden bij het leggen van parketvloeren bewaken 
 • kan registratieformulieren over proces en resultaten van het leggen van parketvloeren invullen
   

 

Bron: Kwalificatiedossier MBO Beroepsonderwijs en Bedrijven, crebo 23011 (01-08-2015)
Bron: YouTube "Ontdek Hout" 

Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/FunctieVacatures.cshtml)

Brochure Komindebouw.nl

  Voorkant 2017