Komindebouw.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Operator C

 

Functieomschrijving

In deze omschrijving wordt aangegeven wat het beroep Operator C inhoudt en wat je als professional moet kennen en kunnen aan het einde van de MBO opleiding (Procestechniek - MBO 4). We willen ons hierbij met name richten op de beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken en werkprocessen) e.e.a. gebasseerd op het kwalificatie dossier. 
 

Operator C (MBO 4)

De Operator C werkt in zeer uiteenlopende sectoren en bedrijven die behoren tot de voedings- en genotmiddelenindustrie; textiel- en lederindustrie; papierindustrie; uitgeverijen en drukkerijen (grafische industrie); aardolie industrie; chemische industrie; rubber- en kunststofindustrie; basismetaalindustrie; metaalproductenindustrie; machine-industrie; elektrotechnische industrie; transportmiddelen industrie; hout-, meubel- en overige industrie. Dit betekent dat de context en de werksetting van de Operator C sterk kan variëren. Hij is werkzaam aan een geautomatiseerde procesgang, waarin onderdelen van het productieproces in meer of mindere mate zijn geïntegreerd. Hij werkt in een omgeving waar milieu- en (voedsel)veiligheid van wezenlijk belang zijn. Het risico voor zichzelf, zijn collega’s en voor de omgeving kan bijzonder groot zijn.
 

Werkzaamheden Operator C (MBO 4)

 • Beheerst productieproces 
 • Bereidt productieproces voor 
 • Bedient apparatuur 
 • Bewaakt procesverloop
 • Voert kwaliteitscontroles uit aan proces en/of product 
 • Onderhoudt apparatuur 
 • Bewaakt geautomatiseerde processen en stuurt deze bij
 • Begeleidt werkzaamheden en instrueert medewerkers en/of derden 
 • Maakt de planning 
 • Bewaakt de planning 
 • Begeleidt en instrueert medewerkers en/of derden 
 • Werkt mee aan procesverbetering en productontwikkeling 
 • Levert input vanuit de werkvloer 
 • Stelt een plan van aanpak op voor de werkvloer 
 • Voert onderzoekswerkzaamheden uit 

Functieprofiel

De Operator C werkt in een herkenbare, wisselende leef- en werkomgeving, zowel nationaal als internationaal, is flexibel inzetbaar en beschikt over aanpassingsvermogen om met proces- en productveranderingen te kunnen omgaan. Hij is een specialist die op basis van zijn brede en specialistische kennis en inzicht zelfstandig en op flexibele wijze productieprocessen beheerst en eventueel coördineert. Het gaat daarbij om zeer uiteenlopende controle- en bedieningsapparatuur, variërend van controle- en bedieningsorganen van machines en apparaten tot een centrale controlekamer met geïntegreerde meet- en regelfuncties voor de bewaking en sturing van het productieproces. Hij werkt efficiënt en is kostenbewust en zich te allen tijde bewust welke gevolgen zijn handelen voor proces en product hebben. De Operator C heeft ook projectmatige taken op het gebied van procesverbetering en productontwikkeling. Hij is tijdens zijn werkzaamheden voortdurend alert op mogelijke product- en procesverbeteringen en komt met gefundeerde verbetervoorstellen, hij overziet hierbij het totale productieproces. Hij is verantwoordelijk voor het economisch, (voedsel)veilig en milieuverantwoord verlopen van de werkzaamheden en de productie. Hij voert zijn werkzaamheden veelal in ploegendienst uit. De Operator C heeft eventueel coördinerende taken op het gebied van productie, kwaliteit en onderhoud en kan bijdragen aan de ontwikkeling van zijn teamleden. Hij begeleidt teamleden en/of derden, stuurt deze aan en fungeert als vraagbaak bij ontstane problemen. Hij is er tevens verantwoordelijk voor dat er volgens voorschriften met betrekking tot (voedsel)veiligheid, kwaliteit, arbeidsomstandigheden, hygiëne en milieu gewerkt wordt en is zich bewust van het afbreukrisico. Hij weet zich te verplaatsen richting zijn team en is in staat om met de dynamiek in de ploegen om te gaan. Hij is bereid om in een team samen te werken en wil zich blijven ontwikkelen.
 

De beginnend beroepsbeoefenaar:

Arbo (veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu)

 • bezit brede en specialistische kennis van beveiligingen en beveiligingstechnieken 
 • kan wettelijke en bedrijfsregels/procedures toepassen met betrekking tot veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu 
 • kan toezien op de naleving van wettelijke regels en bedrijfsprocedures met betrekking tot veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu 
   

Normen en bepalingen/wet- en regelgeving

 • bezit brede en specialistische kennis van exacte vakken (wis- natuur- , scheikunde en statistiek) toegepast in/bij de proces/productietechniek 
   

Machines/installaties/materialen/gereedschappen

 • bezit brede en specialistische kennis van installaties, machines die bij eenheidsbewerkingen gebruikt worden 
 • bezit kennis van werkingsprincipes van materialen en gereedschappen bij/van werkzaamheden in de proces/productietechniek
 • bezit brede en specialistische kennis van de (eigenschappen van) materialen en grondstoffen toegepast in/bij proces- en productietechniek 
 • bezit brede en specialistische kennis van proces- en of productietechniek 
 • bezit brede en specialistische kennis van procesbeheersing 
 • kan relevante machines, gereedschappen en hulpmiddelen gebruiken / bedienen 
 • kan relevante meet-, controle- en testapparatuur gebruiken / bedienen 
 • bezit kennis van handgereedschappen en hulpmiddelen 
 • bezit kennis van registratie- en informatiesystemen voor proces en product 
 • bezit kennis van besturingscomponenten/onderdelen toegepast in/bij de proces/productietechniek 
 • bezit kennis van onderhoudsmanagementsystemen Logistiek 
 • bezit kennis van logistieke processen
   

Kwaliteit

 • kan het proces overzien, beheersen en beoordelen 
 • kan de kwaliteit/functionaliteit van materialen/componenten/systemen/producten beoordelen
   

Schema's / informatie / documentatie

 • kan werken volgens technische (bouw- en constructie)tekeningen en schema's 
 • kan relevante informatiebronnen raadplegen 
 • kan technische informatie en werkinstructies opzoeken in digitale systemen en toepassingen 
 • kan beroepsspecifieke technische documentatie en instructies lezen, in zowel Nederlands als in een moderne vreemde taal

 

 

Bron: Kwalificatiedossier MBO Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven crebo 23121 (01-08-2015)
Bron: YouTube Zadkine

Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/FunctieVacatures.cshtml)

Brochure Komindebouw.nl

  Voorkant 2017