Komindebouw.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Allround monteur mobiele werktuigen

 

Functieomschrijving

In deze omschrijving wordt aangegeven wat het beroep Allround monteur mobiele werktuigen inhoudt en wat je als professional moet kennen en kunnen aan het einde van de MBO opleiding (Voertuigen en mobiele werktuigen - MBO 3). We willen ons hierbij met name richten op de beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken en werkprocessen) e.e.a. gebasseerd op het kwalificatie dossier. 
 

Allround monteur mobiele werktuigen (MBO 3)

De beginnende beroepsbeoefenaar is werkzaam in de sectoren Techniek, Bouw & Infra of Mobiliteit.
 

Werkzaamheden Allround monteur mobiele werktuigen (MBO 3)

 • Voert onderhoud uit aan voertuigen of mobiele werktuigen 
 • Bereidt onderhoudswerkzaamheden voor 
 • Voert onderhoudswerkzaamheden uit 
 • Rondt onderhoudswerkzaamheden af en rapporteert 
 • Voert reparaties uit aan voertuigen of mobiele werktuigen 
 • Bereidt reparatiewerkzaamheden voor 
 • Voert reparatiewerkzaamheden uit 
 • Rondt reparatiewerkzaamheden af en rapporteert 
 • Stelt diagnose 
 • Bereidt de diagnosewerkzaamheden voor 
 • Stelt diagnose aan mobiele werktuig of installatie 
 • Rondt de diagnosewerkzaamheden af 
 • Voert modificatiewerkzaamheden uit 
 • Bereidt de modificatiewerkzaamheden voor 
 • Voert modificatiewerkzaamheden aan mobiele werktuigen uit 
 • Rondt de werkzaamheden af
 • Inspecteert mobiele werktuigen of installaties 
 • Bereidt de inspectiewerkzaamheden voor 
 • Voert de inspectie uit 
 • Rondt de inspectiewerkzaamheden af 
   

Functieprofiel

De beginnende beroepsbeoefenaar heeft een professionele beroepshouding, waarbij hij zorgvuldig, veilig en milieubewust werken hoog in het vaandel heeft staan. Hij heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel met betrekking tot zijn werk en de klant. De beginnende beroepsbeoefenaar wil kwaliteit leveren, werkt kosten- en tijdsbewust. Kenmerkend voor de beroepen is dat de beginnende beroepsbeoefenaar zelfstandig en in teamverband moet kunnen functioneren. Dit vraagt communicatief vermogen.
 

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • bezit kennis van de gebruikelijke vaktermen in de branche 
 • bezit kennis van de kwaliteitseisen van het bedrijf 
 • kan relevante gereedschappen en hulpmiddelen gebruiken/bedienen 
 • kan relevante informatiebronnen raadplegen 
 • kan relevante meet-, controle- en testapparatuur gebruiken/bedienen 
 • kan relevante reinigings- en smeermiddelen gebruiken/toepassen 
 • kan technische informatie en werkinstructies opzoeken in (digitale) systemen en toepassingen 
 • kan werken met voorkomende formulieren, werkbonnen en checklists 
 • kan werken volgens de kwaliteitseisen en -normen van het bedrijf en/of leverancier/importeur 
 • kan wettelijke regels, voorschriften en bedrijfsprocedures toepassen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu
   

Voor Allround monteur mobiele werktuigen geldt aanvullend:

 • bezit kennis van componenten/onderdelen van motorsystemen toegepast in mobiele werktuigen/installaties 
 • bezit kennis van componenten/onderdelen van transmissiesystemen toegepast in mobiele werktuigen/installaties 
 • bezit kennis van de risico's bij dragen, tillen, heffen en hijsen 
 • bezit kennis van de verbindingsen bevestigingsmiddelen en -technieken toegepast in/bij mobiele werktuigen/installaties 
 • bezit kennis van elektrische componenten/onderdelen/systeme n toegepast in mobiele werktuigen/installaties 
 • bezit kennis van handgereedschappen en hulpmiddelen voor het (de)monteren van onderdelen van mobiele werktuigen/installaties 
 • bezit kennis van hydraulische componenten/onderdelen/systeme n toegepast in mobiele werktuigen/installaties 
 • bezit kennis van kwaliteitsnormen 
 • bezit kennis van mechanische componenten/onderdelen/systemen toegepast in mobiele werktuigen/installaties 
 • bezit kennis van meet- en regelsystemen toegepast in mobiele werktuigen/installaties 
 • bezit kennis van onderhoud aan mobiele werktuigen/installaties 
 • bezit kennis van pneumatische componenten/onderdelen/systemen toegepast in mobiele werktuigen/installaties 
 • kan gereedschappen en hulpmiddelen toepassen voor het (de)monteren van onderdelen en componenten van mobiele werktuigen/installaties 
 • kan gereedschappen en hulpmiddelen toepassen voor het onderhouden van mobiele werktuigen/installaties 
 • kan relevante vloeistoffen aanvullen/verversen 
 • kan technische documentatie en instructies ook in Engels en/of Duits hanteren 
 • kan vloeistoffen controleren 
 • kan werktuigbouwkundige vaardigheden toepassen

 

Bron: Kwalificatiedossier Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, crebo 23109 (01-08-2015)
Bron: YouTube Kenteq

Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/FunctieVacatures.cshtml)

Brochure Komindebouw.nl

  Voorkant 2017