Komindebouw.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Monteur werktuigkundige installaties

 

Functieomschrijving

In deze omschrijving wordt aangegeven wat het beroep Monteur werktuigkundige installaties inhoudt en wat je als professional moet kennen en kunnen aan het einde van de MBO opleiding (Werktuigkundige installaties (montage) - MBO 2). We willen ons hierbij met name richten op de beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken en werkprocessen) e.e.a. gebasseerd op het kwalificatie dossier. 
 

Monteur werktuigkundige installaties (MBO 2)

De (eerste) monteur werktuigkundige installaties werkt in de sector techniek bij een bedrijf dat werktuigkundige en sanitaire installaties en dakbedekking aanlegt, onderhoudt, repareert en wijzigt. De bedrijven zijn zowel klein als groot van omvang en kunnen zowel regionaal, landelijk als internationaal actief zijn. Het betreft installaties voor gas, water, centrale verwarming, ventilatie, riolering, dakbedekkingen, brandbestrijding en hemelwaterafvoersystemen. Hij wordt op een van de deelgebieden, werktuigkundige of sanitaire installaties of dakbedekking, ingezet. De (eerste) monteur werktuigkundige installaties doet zijn werk op uiteenlopende locaties, bijvoorbeeld in, om en op woningen, woongebouwen, winkelbedrijven, utiliteitsbouw (zoals scholen, kantoorgebouwen en ziekenhuizen). Pre-fabricage-werkzaamheden kunnen ook in een werkplaats op het bedrijf worden verricht. Tijdens zijn werk heeft hij mogelijk te maken met collega’s, werknemers van andere bedrijven die in dezelfde omgeving werken, opdrachtgevers en klanten.
 

Werkzaamheden Monteur werktuigkundige installaties (MBO 2)

 • Installeert werktuigkundige installaties 
 • Voorbereiden van werktuigkundige installatiewerkzaamheden 
 • Demonteren en reinigen of vervangen van werktuigkundige componenten en leidingen 
 • Monteren van werktuigkundige componenten in leidingsystemen van werktuigkundige installaties
 • Aanleggen van leidingen voor de werktuigkundige installatie 
 • Controleren van de werking van de werktuigkundige installatie 
 • Afronden van de werktuigkundige installatiewerkzaamheden 
 • Uitvoeren installatiewerk aan werktuigkundige installaties in de woning - en utiliteitsbouw. 
 • Oriënteren op de aanleg van componenten en de route van leidingen voor werktuigkundige installaties
 • Assisteren bij het instellen van componenten en installatie 

Functieprofiel

De (eerste) monteur werktuigkundige installaties beschikt over een goed veiligheidsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel. Hij werkt goed samen en streeft een goede kwaliteit van zijn eigen werk na. Hij handelt adequaat bij werkopdrachten die onvolledig zijn of uitgaan van onjuiste veronderstellingen. Hij werkt uit zichzelf volgens de voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en vakinhoudelijke voorschriften volgens geldende wetgeving. Hij heeft een klantvriendelijke houding.
 

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • Heeft basiskennis ten behoeve van het juist positioneren van componenten en leidingen voor werktuigkundige en sanitaire installaties 
 • Heeft basiskennis van de functie en werking van te onderhouden werktuigkundige en sanitaire toestellen en appendages 
 • Heeft kennis van de functie, opbouw en werking van standaard werktuigkundige en sanitaire toestellen en appendages 
 • Heeft basiskennis van de werktuigkundige en sanitaire branche en producten en diensten van het eigen bedrijf 
 • Heeft basiskennis van gangbare omgevingsfactoren die de werking van sanitaire installaties beïnvloeden 
 • Heeft kennis van materialen en middelen die bij het installeren van werktuigkundige en sanitaire installaties worden toegepast 
 • Heeft kennis van materialen en middelen die bij het testen van werktuigkundige en sanitaire installaties worden toegepast 
 • Heeft basiskennis van NEN 1006 en Vewin-werkbladen (Water) 
 • Heeft basiskennis van NEN 1078/NPR 3378 (Gas) 
 • Heeft basiskennis van NEN 1087 (Kleintje Ventilatie) 
 • Heeft basiskennis van NEN 3215/NTR 3216 (Riolering) 
 • Heeft basiskennis van NEN 8078 (Gas bestaande bouw) 
 • Heeft kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen 
 • Heeft basiskennis van werktuigkundig en sanitair vakjargon 
 • Kan technieken voor het monteren van werktuigkundige toestellen en appendages toepassen 
 • Begrijpt geschreven en gesproken Nederlandse handleidingen en instructies in vakjargon 
 • Heeft een goed ontwikkeld technisch visueel vermogen 
 • Heeft ruimtelijk inzicht ten behoeve van het juist positioneren van componenten en leidingen voor werktuigkundige installaties 
 • Kan eenvoudige Nederlandse instructies en technische handleidingen lezen 
 • Kan werktuigkundige en sanitaire technische tekeningen en schema’s lezen 
 • Heeft kennis van montagetechnieken voor werktuigkundige en sanitaire installaties
 • Heeft kennis van NEN 1594 (Brandblusvoorziening) 
 • Heeft kennis van NEN 2757 (Rookgasafvoer) 
 • Heeft kennis van NEN 2768 (Meterkast) 
 • Heeft kennis van opbouw en werking van standaard werktuigkundige installaties 
 • Heeft kennis van relevante arbo-, veiligheids-, milieu- en bedrijfsvoorschriften 
 • Heeft kennis van VCA -1, met aspecten op hoogte werken en in kruipruimten werken 
 • Kan persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen 
 • Kan NEN-normen toepassen 
 • Kan relevante arbo-, veiligheids-, milieu- en bedrijfsvoorschriften en voorschriften brandpreventie toepassen
    

Bron: Kwalificatiedossier MBO, Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, crebo 25307 (01-08-2015)
Bron: YouTube ROC RIVOR

Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/FunctieVacatures.cshtml)

Brochure Komindebouw.nl

  Voorkant 2017