Komindebouw.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Allround sloper

 

Functieomschrijving

In deze omschrijving wordt aangegeven wat het beroep Allround sloper inhoudt en wat je als professional moet kennen en kunnen aan het einde van de MBO opleiding (Sloper - MBO 3). We willen ons hierbij met name richten op de beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken en werkprocessen) e.e.a. gebasseerd op het kwalificatie dossier en zullen minder aandacht hebben voor de generieke onderdelen zoals deze landelijk zijn vastgesteld (Nederlandse taal, rekenen, loopbaan & burgerschap en voor zover niveau 4 betreft Engels).
 

Allround sloper (MBO 3) 

De sloper is werkzaam bij een sloopbedrijf en werkt voornamelijk op een slooplocatie. Hij voert zijn werkzaamheden zowel binnen als buiten uit waarbij het kan gaan om totaalsloop of renovatiesloop. Bij de totaalsloop assisteert de sloper vaak de machinist en bij renovatiesloop wordt meestal met handgereedschap en klein materieel gewerkt.
 

Werkzaamheden Allround sloper

 • Slopen van (delen van) gebouwen en objecten 
 • Bereidt werkzaamheden voor 
 • Sloopt handmatig 
 • Sloopt machinaal 
 • Ruimt werkplek op  
 • Organiseert de dagelijkse werkzaamheden van collega's 
 • Verdeelt de werkzaamheden en instrueert collega's 
 • Bewaakt de kwaliteit en controleert op naleving van de voorschriften 
 • Overlegt en stemt af met derden 
 • Bewaakt de voortgang 
 • Rapporteert aan leidinggevende
   

Functieprofiel

De sloper is gericht op veilig, gezond en milieubewust werken. Hij stelt zich loyaal op ten opzichte van het bedrijf en het personeel. Daarbij toont hij inzet en motivatie en hij toont betrokkenheid en interesse in het vakgebied. Het werk kan fysiek zwaar zijn omdat de sloper vaak moet bukken, knielen en tillen. Voor een optimale taakuitvoering is het noodzakelijk dat slopers een professionele beroepshouding hebben, waarbij probleemoplossend handelen, in een team kunnen werken, verantwoordelijkheid nemen en kostenbewust zijn essentiële aspecten zijn.
 

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • bezit basiskennis van aanslaan van lasten en hijsen 
 • bezit basiskennis van asbesthoudende materialen en de gevaren ervan voor mens en milieu 
 • bezit basiskennis van de gevaren van stof 
 • bezit basiskennis van gereedschappen, apparatuur en machines in de sloop en de toepassingen ervan 
 • bezit basiskennis van het slopen van bouwkundige constructies 
 • bezit basiskennis van verwerken sloopmaterialen waaronder puinbreken, recyclen en hergebruik 
 • bezit kennis van risico’s bij hijsen, heffen, tillen en dragen 
 • kan bij hijswerkzaamheden lasten aanslaan 
 • kan de LMRA-procedure (laatste minuut risico analyse) toepassen 
 • kan de snijbrander en bijbehorende apparatuur instellen en toepassen 
 • kan een werkplek inrichten, onderhouden en controleren 
 • kan eigen werkvolgorde bepalen 
 • kan gevaarlijke situaties herkennen en gepaste maatregelen nemen 
 • kan gevaarlijke stoffen waaronder asbest herkennen en melden aan leidinggevende 
 • kan met de machinist met gebaren communiceren 
 • kan persoonlijke beschermingsmiddelen kiezen, gebruiken, onderhouden en controleren 
 • kan relevante gereedschappen en hulpmiddelen voor handmatig slopen controleren, gebruiken en onderhouden 
 • kan relevante machines, apparatuur en hulpmiddelen voor machinaal slopen controleren, gebruiken en onderhouden 
 • kan sloopmaterialen voor hergebruik/recycling herkennen, sorteren en afvoeren 
 • kan sloopwerk afschermen en veilig stellen 
 • kan stofbeperkende maatregelen en apparatuur toepassen 
 • kan werkinstructies/werktekeningen lezen 
 • kan wettelijke regels, voorschriften en bedrijfsprocedures toepassen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu 
   

Voor Allround sloper geldt aanvullend:

 • bezit kennis van de gevaren van stof en van maatregelen/apparatuur die leiden tot stofbeperking 
 • bezit kennis van het slopen van bouwkundige constructies, meer complexe (samengestelde) dragende constructie delen 
 • kan controleren of alle nutsvoorzieningen zijn afgesloten of markeert ze 
 • kan de startwerkinstructie lezen, zo nodig aanvullen en controleren 
 • kan werkinstructies/werktekeningen bespreken

 

 

Bron: Kwalificatiedossier MBO, Beroepsopleiding en Bedrijfsleven, crebo 23055 (01-08-2015)
Bron: YouTube ProRail

Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/FunctieVacatures.cshtml)

Brochure Komindebouw.nl

  Voorkant 2017