Komindebouw.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Komindebouw.nl onderdeel e-vandermade bv


e-vandermade bv is de iniatiefnemer van Komindebouw.nl. Doelstelling van  e-vandermade bv is om samen met ondernemers te zorgen voor een stuk versoepeling en versnelling van de arbeidsmarkt. Een van de middelen die we realiseren zijn arbeidsmarktportalen waar vacatures, stages en leerwerkplekken worden getoond direct bij bedrijven zonder tussenkomst van een commerciele intermediair.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op.